Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa sprawowania nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Usługa sprawowania nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Paszowice
Paszowice 137
59-411 Paszowice
powiat: jaworski
tel. 76 870 17 93, fax 76 870 17 91, tel. 76 870 17 93 wew. 105
ug@paszowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Paszowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2018 r, poz. 1986 ze. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Nadzór Inwestycyjny na
realizację zadania pn.: ,,Adaptacja budynku w Paszowicach, dz. nr 5/54, z
zagospodarowaniem terenu, gmina Paszowice".
l. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania Nadzoru Inwestorskiego, przez co rozumie się:
1/ zapewnienia osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, wymagane w trakcie
realizacji zadania,
2/ reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji ze
specyfikacją techniczną , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
3/ sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz sprawdzanie kraju ich pochodzenia,
4/ sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwie
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
5/ potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń
budowy, w tym akceptowanie Księgi Obmiaru i wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.
6/ udział w naradach, spotkaniach na placu budowy oraz w przeglądach gwarancyjnych. A także
każdorazowe stawiennictwo się na żądanie Zleceniodawcy.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 11.09.2019r. do godz. 12:00 w jeden z następujących sposobów:
- w siedzibie Urzędu Gminy Paszowice, Paszowice 137, 59-411 Paszowice, sekretariat;
- faksem, pod numer: 76 870 17 91;
- e-mail: ug@paszowice.pl

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
2.1.posiadania uprawnień do wykonywania funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz.1186 );
Wykonawca spełnia warunek, jeśli:
1. posiada uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz.1186 );
2. posiada polisę OC działalności;
3. posiada wiedzę i doświadczenie;
4. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

Kontakt:
5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. 76 870
17 93 wew. 105, osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:
- Grzegorz Marchlewski,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.