Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Telefon: 56 621 86 00
or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania ,,Remont
pokrycia dachowego budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4"
Na przedmiot umowy składa się w szczególności:
1) wykonanie dokumentacji projektowej;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego;
3) uzyskanie stosownych uzgodnień administracyjnych wraz z decyzją o pozwolenie na budowę lub
dokonanie zgłoszenia robót budowlanych;
4) w zakresie realizacji należy przewidzieć wszystkie roboty opisane w załączniku nr 1 oraz wszystkie inne
niezbędne roboty towarzyszące konieczne do wykonania zdania, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą
techniczną i obowiązującymi przepisami;
5) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
6) zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób niepowołanych,
7) wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych wraz z uiszczeniem opłaty,
8) uporządkowanie terenu robót po ich wykonaniu.
II. INFORMACJA O BUDYNKU:
Budynek zlokalizowany jest w Toruniu, na działce nr 85/2, obręb 18 przy ul. Dąbrowskiego 4. W budynku
mieści się Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu.
Budynek posiada 5 kondygnacji: prawie całkowite podpiwniczenie, parter, dwa piętra i poddasze. Nad
poddaszem znajduje się stropodach (a w zasadzie dach) drewniany o niewielkim nachyleniu, pokryty papą
termozgrzewalną wierzchniego krycia, klejoną do wełny mineralnej twardej, ułożonej na deskowaniu. Kominy
ponad dachem tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gładko kategorii III. W kalenicy dachu
znajdują się dwa świetliki kopułowe prostokątne oraz okrągłe wywietrzniki 0 110 w celu wentylowania
przestrzeni pomiędzy wełną mineralną a deskowaniem dachu.
Powierzchnia zabudowy; 480,80 m 2
Powierzchnia użytkowa: 1.344,70 m 2
Pokrycie dachu nie zapewnia szczelności, występuje zalewanie pomieszczeń budynku (załącznik nr 8).
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego (Decyzja z 28.04.2004 r.,
znak: WUOZ/T/DKI-IA-2/2061/2004- załącznik nr 7) i tym samym podlega ochronie konserwatorskiej.
Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia znajdują się we wzorze umowy zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego zapytania, w terminie
do dnia 12 września 2019 r., do godz. 12:00.
Ofertę, należy przekazać wyłącznie drogą elektroniczną -
fotokopie (skan) dokumentu, na adres: or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.

Wymagania:
Zamawiający zaleca dokonanie, przed złożeniem oferty, wizji lokalnej budynku.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) fotokopię formularza oferty - zał. nr 3.
2) fotokopię oświadczenia - zał. nr 4 (oświadczenie o posiadaniu wymaganej wiedzy, doświadczenia
i potencjału).
3) fotokopię zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą -
zał. nr 5.
4) fotokopię Informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą -
zał. nr 6.
5) wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kopię wpisu do CEIDG lub KRS.
Nadzór nad przygotowaniem zadania do realizacji pełni Biuro Planowania i Rozliczania Inwestycji, Wydział
Inwestycji w Departamencie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
V. INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wymogi określone w zapytaniu, na podstawie kryterium,
najkorzystniejszej ceny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.