Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Otwartej Strefy Aktywności

Przedmiot:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym
Lipowiec Kościelny 213
06-545 Lipowiec Kościelny
powiat: mławski
tel.23 6555028
Województwo: mazowieckie
Miasto: Lipowiec Kościelny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turza Wielka.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje zakup, dostawę i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z elementami strefy relaksu. Siłownia zlokalizowana na działce o nr ew. 145/2 położona w miejscowości Turza Wielka. W skład zestawu Otwartej Strefy Aktywności wychodzą:

SIŁOWNIA PLENEROWA

1. Biegacz pojedyńczy - 1szt.

2. Jeździec + narciarz na słupie - 1szt.

3. Wioślarz pojedyńczy - 1szt.

4. Rower ręce i nogi + sztanga na słupie (dla niepełnosprawnych) - 1szt.

5. Wyciąg górny + rower na słupie - 1szt.

6. Orbitrek pojedyńczy - 1szt.

7. Tablica informacyjna (regulamin) - szt.

STREFA RELAKSU

8. Stół do tenisa plenerowego - 1 szt.

9. Stolik do gry w szachy - 1szt.

10. Ławka parkowa z oparciem - 4 szt.

11. Kosz na śmieci - 2 szt.

12. Stojak na rowery - 1 szt.

13. Nasadzenie zieleni - 6 szt. drzew lipy

Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w specyfikacji stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

Wszystkie urządzenia fitness muszą posiadać: certyfikaty oraz świadectwa jakości, deklaracje właściwości użytkowych, kartę techniczną urządzenia, instrukcję użytkowania.

Karta techniczna powinna zawierać minimum: opis urządzenia uwzględniający jego wymiary, dane materiałowo-konstrukcyjne, sposób montażu, wymiary strefy bezpieczeństwa, instrukcja obsługi itd. Zamawiający będzie oceniał urządzenia na podstawie kart technicznych dołączonych do oferty i zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty jeżeli zaproponowane urządzenia nie będą spełniały jego wymogów.

Montaż urządzeń na gruncie naturalnym na działce nr ewid. 145/2 w miejscowości Turza Wielka, zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego projektem zagospodarowania terenu.

Kolorystykę urządzeń siłowni, ławek i koszy należy uzgodnić z Zamawiającym.

Elementy montowane na prefabrykowanych fundamentach.

Okres gwarancji udzielony na wszystkie elementy zestawu Otwartej Strefy Aktywności nie krótszy niż 36 miesięcy. Po stronie Wykonawcy jest wykonywanie okresowych kontroli technicznych w okresie trwania gwarancji. Okresowa kontrola odbywać się będzie raz w roku w miesiącu kwietniu/maju. Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół z kontroli i przekazać go Zamawiającemu.

Otwarcie ofert: 5. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-09-2019 r. o godz. 11 : 15, w siedzibie Zamawiającego- w budynku

administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny sala konferencyjna - I piętro.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do 12-09-2019 r. do godz. 11 : 00, w siedzibie Zamawiającego
w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny pok. nr 1 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od daty otrzymania zamówienia do 25 października 2019 roku.

Wymagania:
6. Warunki płatności: termin płatności nie dłuższy niż 30 dni, licząc od daty złożenia prawidłowo

wystawionej faktury VAT oraz pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Ofertę należy umieścić zamkniętej (zaklejonej lub zalakowanej) kopercie.

Na kopercie (w której będzie formularz oferty) należy:

- umieścić oznaczenie "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turza Wielka".

- wpisać nazwę Wykonawcy, jego adres lub przystawić czytelnie pieczątkę.

9. Kryterium wyboru oferty: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium ,,cena" . Za najkorzystniejszą

ofertę zostanie wybrana oferta najtańsza.

10. Wykonawca składając ofertę , jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

a) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

b) Szczegółowe karty techniczne proponowanych urządzeń siłowni zewnętrznej, elementów strefy relaksu, ławek i koszy na śmieci.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

- P. Dariusz Malikowski - inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej, pok. nr 2,

(I piętro) tel.: 23/655-50-28 lub 29, faks: 23/655-50-28.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.