Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa wyłazu dachowego na budynku

Przedmiot:

Naprawa wyłazu dachowego na budynku

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Zwycięstwa 2
15-703 Białystok:
powiat: Białystok
(22) 375 88 88
rzimnoch@gddkia.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok:
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Naprawa wyłazu dachowego na budynku ,,A" siedziby Oddziału GDDKiA w
Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 2 .

Dokument nr: O.BI.F-2.2415.15.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2019 r. o godz. 12.00 w Oddziale
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Zwycięstwa 2 - parter, sala
konferencyjna.

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa
2, 15-703 Białystok:
- pocztą lub osobiście złożyć w Punkcie Obsługi Klienta,
lub
- e-mailem na adres: rzimnoch@gddkia.gov.pl.
- faxem na nr 85 65 13 783 do dnia 13 .09.2019 roku.
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia
.13 .09.2019 roku do godz. 11.50.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
21 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi
w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
Inne dane:
Oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą.

Uwagi:
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów
ustawy - Prawo zamówień publicznych
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, tel. 85-66-45-811 fax. 85-65-13-783
NIP: 542-27-52-914, REGON: 017511575-00029
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.2018.1986j.t. ze zm. )
na podstawie art. 4 pkt 8.
Ochrona danych osobowych:
Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (22) 375 88 88, e- mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy -
Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie
Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r.
w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z
którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1
lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem
RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym,
a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie
zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na
warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania
danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Formularz ofertowy.
3. Istotne postanowienia umowy.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Robert Zimnoch; +48 85 66 45 811;

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.