Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty i utrzymanie ulic gminnych

Przedmiot:

Remonty i utrzymanie ulic gminnych

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Praga-Północ
ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22-44-38-007, fax. 22-44-38-176
Dlachowicz@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Nazwa zamówienia: remonty i utrzymanie ulic gminnych Dzielnicy
Praga-Północ w Warszawie.
3. Opis przedmiotu zamówienia i rodzaj zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie remontów brukarskie i bitumiczne, czyszczenie studzienek i przykanalików
odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym oraz utrzymanie istniejącego
oznakowania i realizacja zmian w organizacji ruchu. Szczegółowy zakres prac wskazany
jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót, które stanowią załączniki
do niniejszego zaproszenia.

Otwarcie ofert: o otwarcia ofert nastąpi w dniu 12.09.2019 r. o godzinie 10:15

Składanie ofert:
7. Miejsce, termin, forma składania ofert:
o siedzibą Zamawiającego, Wydział Infrastruktury, pokój nr 536
o termin składania ofert do dnia 12.09.2019 r. do godziny 10:00
o oferty należy składać pisemnie w języku polskim, na załączonym Formularzu Oferty
w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i z umieszczonym napisem
,,Oferta na wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych Dzielnicy
Praga-Północ w Warszawie.".

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2019 r.

Wymagania:
4. Warunki wymagane od Wykonawców (jeśli dotyczy):
a) Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
oferta a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swym zakresem naprawy nawierzchni
bitumicznych i brukowych, remont lub wymianę oznakowania pionowego i poziomego
oraz udrażnianie odwodnienia nawierzchni,
b) Wykonawca musi dysponować osobą która będzie realizowała zamówienie i posiadała
uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej - kierownik budowy
6. Kryteria oceny ofert:
o najniższa cena -100%
o inne: - %
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zaproszenia bez podawania
przyczyny.

Kontakt:
8. Dane kontaktowe:
Pani Dorota Lachowicz, Główny Specjalista Wydział Infrastruktury, tel. 22-44-38-007, fax.
22-44-38-176, email: Dlachowicz@um.warszawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.