Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów i części zamiennych elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów i części zamiennych elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
powiat: Olsztyn
telefon: 0 (prefix) (89) 53-26-287 fax: 0(prefix) (89) 53-26-287
przetargi@szpital.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa materiałów i części zamiennych elektrycznych
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i części zamiennych elektrycznych niezbędnych do wykonywania usług w zakresie bieżącej obsługi, napraw eksploatacyjnych i konserwacyjnych instalacji elektrycznych, wewnętrznych sieci energetycznych instalacji komputerowej i przyzywowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do postępowania - formularzu cenowym wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów elektrycznych powstałych na skutek zużycia
w terminie raz na kwartał w okresie trwania umowy.

Dokument nr: DZZ-383-98/19

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 13:05

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do godziny 13:00 dnia 13 września 2019 r. na adres e-mail przetargi@szpital.olsztyn.pl z późniejszym potwierdzeniem oferty pisemnie na adres Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn (sekretariat). Oferta złożona elektronicznie powinna być opatrzona następującym tematem wiadomości: Oferta do postępowania DZZ-383-98/19 na dostawę materiałów i części zamiennych elektrycznych.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Cena 100 % ( Minimalizacja)
INFORMACJE O WYMAGANYCH DOKUMENTACH
1. Wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór formularza ofertowego;
2. Wypełniony załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór formularza cenowego;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do reprezentowania grupy wykonawców;
5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny;
6. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych po otwarciu ofert.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.