Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu

Przedmiot:

Remont dachu

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elżbieta Kulik
Górzyn 34
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 663 689 243
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia: Remont dachu w budynku mieszkalnym w miejscowości Górzyn 34.
Zakres rzeczowy robót określa kosztorys ofertowy robót, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania.

Otwarcie ofert: Oferty zostaną rozpatrzone przez zamawiającego w terminie do 13-go września 2019 roku

Specyfikacja:
Wykonawca powinien dokonad wizji lokalnej budynku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Składanie ofert:
8. Termin i miejsce złożenia oferty: Termin złożenia oferty: do 11-go września 2019 roku do godz.15-tej Miejsce złożenia ofert: 59-305 Rudna, Górzyn 34

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą: Termin realizacji zamówienia: do 10-go listopada 2019 roku. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego dnia złożenia ofert)

Wymagania:
3. Opis wymagań / warunki realizacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonad przedmiot umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej, wymogami najwyższej staranności, przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych sił i środków. 2. Roboty powinny byd wykonane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami bhp, ppoż, pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia. 3. Wykorzystywane materiały muszą posiadad dopuszczenie do stosowania dla budynków mieszkalnych zgodnie z polskim prawem oraz posiadad odpowiednie atesty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazad atesty w ciągu 3 dni. 4. Wykonawca udzieli gwarancji na zakres objęty niniejszym zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, od daty bezusterkowego odbioru koocowego całego zakresu robót. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji ceny oraz nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.
5. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %
6. Forma składania ofert Ofertę należy złożyd na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.
7. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna byd pisemna i zawierad standardowy zestaw danych oferenta. W ofercie należy podad cenę netto, wartośd podatku VAT oraz cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Cenę oferty należy obliczyd w oparciu o załączony kosztorys i dokonaną wizję lokalną w/w obiektu. Cena określona w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego: Elżbieta Kulik, Górzyn 34, tel. 663 689 243

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.