Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa obsługa techniczna oraz kompleksowa budowa i produkcja scenografii wydarzenia

Przedmiot:

Kompleksowa obsługa techniczna oraz kompleksowa budowa i produkcja scenografii wydarzenia

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 798 756 489, 224 631 537
zdybowski@frse.org.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305
Warszawa
przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na:
kompleksową obsługę techniczną (wizja, światło, dźwięk, multimedia) oraz kompleksową
budowę i produkcję scenografii wydarzenia Kongres Rozwoju Systemu Edukacji na PGE
Narodowy w Warszawie. Obie usługi wymagają montażu, realizacji produkcji i demontażu.
Pakiet 3. - Produkcja, montaż i demontaż elementów scenografii przestrzeni.
2. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: Z0/142/ABJ/2019

Składanie ofert:
8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego należy składać
w formie elektronicznej (w postaci zeskanowanej wersji) na adres e-mail: dzptefrse.org.pl
Do oferty należy dołączyć:
o wykaz zamówień - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
9. Termin składania ofert upływa dnia 09 września 2019 r. o godzinie 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce realizacji usługi: PGE Narodowy, aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
4. Termin wykonania zamówienia:
Montaż: 17 września 2019 r., od godz. 12:00;
Realizacja: 18 września 2019 r., godz. 8:00 - 18:00:
Demontaż: 18 września 2019 r., od godz. 18:30 do 19 września 2019 r,, godz. 6:00.

Wymagania:
5. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji usług polegających na produkcji
scenografii i realizacji wizji, światła (minimum 3 wydarzenia zgodne z opisem przedmiotu
zamówienia).
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena - 80%,
b. Doświadczenie (liczba zrealizowanych usług) - 20%, w tym:
Wykonawca otrzyma: 10 pkt. za wykazanie (w załączniku nr 4) 5 usług lub więcej i 20 pkt. Za
wykazanie 10 usług lub więcej. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 pkt. w kryterium
oceny doświadczenie. Ocenie podlegają usługi inne niż wymienione w pkt. 5.
7. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.
14. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia
żądanych dokumentów.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.

17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

Kontakt:
11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Paweł Putkowski - pputkowski@frse.org.pl,
tel.: 798 756 489, Zbigniew Dybowski - 224 631 537, zdybowski@frse.org.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.