Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowych w łazience świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych w łazience świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Siemieniu
ul. Stawowa 1 b
21-220 Siemień
powiat: parczewski
tel./fax. (83) 354-70-01, (83) 354-70-21
inwestycje@siemien.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Siemień
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych w łazience świetlicy wiejskiej w Juliopolu (materiał inwestora).
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia : Wykonanie prac remontowych w łazience świetlicy wiejskiej
w Juliopolu (materiał inwestora).
rozbiórka ścian z płyt gipsowych pomieszczenie WC :
wykonanie ścian : 5 m x 2,70 m =13,5 m2
1.80 m x 2,70 m = 4,86 m2
1.80 m x 2,70 m = 4,86 m2
montaż drzwi istniejących wewnętrznych 0,8 x 2,00 m - szt.3
wykonanie tynków
ułożenie glazur}' -21 m2
wyposażenie WC wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej
umywalka - szt.2
sedes - szt. 2
- wykonanie wentylacji
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

Dokument nr: BUA.271.05.2019

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego dnia 16.09.2019 r., a wynik
i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2019 r do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego
(Sekretariat) w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na zamawiającego i oznaczonej:
,,Wykonanie prac remontowych w łazience świetlicy wiejskiej w Juliopolu ( materiał
inwestora) ".
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom bez otwierania.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29.11.2019 r.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena wykonania robot - 90 pkt.
2. Termin gwarancji -10 pkt.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów biorących
udział w postępowaniu oraz wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w
siedzibie Zamawiającego.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Marta Klajda pod numerem telefonu:
83 354 80 86 oraz adresem e-mail: inwestycje@siemien.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.