Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie badań wód gruntowych

Przedmiot:

Wykonanie badań wód gruntowych

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
tel. (48) 611 59 35
grzegorz.kubara@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,814807,81bb626739cb7e8b2680cd3625577d5e.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie badań wód gruntowych pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (Elektrownia Kozienice (znak sprawy: KZP-GK.2112.65.2019)
Treść zapytania:
Witam serdecznie,
ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi:
Wykonanie badań wód gruntowych pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (Elektrownia Kozienice) obejmujące:
a) pobór próbek wód gruntowych z otworu monitoringowego (piezometru P-48) i wykonanie badań chemicznych - w rejonie gospodarki olejowej;
b) wykonanie 5 szt. odwiertów, pobranie próbek wód gruntowych i wykonanie badań chemicznych - w rejonie gospodarki olejowej;
c) wykonanie odwiertów 6 szt., pobranie próbek wód gruntowych i wykonanie badań chemicznych - w rejonie transformatorów: TR-2 (potrzeb ogólnych), TB-10 (blokowego) i TZ-10 (odczepowego).
Zakres przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 (do pobrania)
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie badań wód gruntowych pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. wg. Zakresu przedmiotu zamówienia 1 usługa

Dokument nr: Z106/219291, KZP-GK.2112.65.2019

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
06- 09- 2019 11: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
10- 09- 2019 11: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
09- 09- 2019 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,814807,81bb626739cb7e8b2680cd3625577d5e.html

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi: - do 11.10.2019r.

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Potwierdzenie wykonania usługi stanowić będzie stosowny protokół odbioru (bez uwag).
Kary Umowne:
1. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania usługi , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich punktów określonych w zamówieniu).
3. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie badań wód gruntowych pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (Elektrownia Kozienice (znak sprawy: KZP-GK.2112.65.2019)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Kubara
tel:
e-mail: grzegorz.kubara@enea.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.