Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu serwisowego okresowego po 4 latach użytkowania wraz z wymianą...

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu serwisowego okresowego po 4 latach użytkowania wraz z wymianą części eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń zamontowanych na basenie

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o. o. w Warszawie
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 656 77 56, kom. 601989 219
zarzad@pkin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot:
Wykonanie przeglądu serwisowego okresowego po 4 latach użytkowania wraz z wymianą części eksploatacyjnych
zgodnie z zaleceniami producenta następujących urządzeń zamontowanych na basenie Pałacu Młodzieży w
budynku Pałacu Kultury i Nauki:
- elektrolizer chlorinsitu IV typ CV 300 g/h,
- lampa UVCAA3P667539EA Dulcode8 3KW/32/DN200,
- zestaw pomiarowy (pH, redox, Cl, chlor całkowity).
Zakres zadania obejmuje :
a) przegląd serwisowy okresowy po 4 latach użytkowania urządzeń,
b) wymiana części eksploatacyjnych w wymienionych urządzeniach,
c) zabezpieczenie urządzeń technologii basenowej przed uszkodzeniem podczas wykonywania prac,
d) uruchomienie i regulacja po wykonaniu wymiany części i przeglądzie,
e) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac i wywiezienie powstałych odpadów przy realizacji prac.
Zestow części wchodzgcych w zakres przeglądu elektrolizera chlorinsitu IV typ CV 300 a/h:
- roczny zestaw serwisowy CV 100-500 - (1 szt.),
Zestaw części wchodzących w zakres przeglądu lampy UVCAA3P667539EA Dulcode8 3KW/32/DN200:
- spare-part-set UVA l-3kW motor-wiper - (1 szt.),
- o-ring/m 40.00 - 5.00 EPDM/P - (2 szt.),
- o-ring/m 22.00 - 3.00 EPDM/P - (1 szt.),
- o-ring 149.2 - 5.34 EPDM - (1 szt.) ,,
- części eksploat. filtra SK 3322.700 - (3 szt.),
- UV-lamp UVA 3kW - (1 szt.),
Zestaw części wchodzących w zakres przeglądu zestawu pomiarowgo (pH, redox, Cl, chlor całkowity):
- roztwór buforowy ph 4 (czerwony) 50ml - (1 szt.),
- roztwór buforowy ph 7 (zielony) 50 ml - (1 szt.),
- roztwór buforowy Redox 465mV 30ml - (1 szt.),
- elektrolit do sondy CGE2/CTE/BRE 50 ml - (1 szt.),
- membrana do sondy CGE/CTE orange - (1 szt.),
- elektrolit do sondy CLE 100 ml - (1 szt.),
- membrana sondy pomiarowej CLE2.2, CLE3, CDE2, OZE - (1 szt.),

Dokument nr: 269/2019

Specyfikacja:
Wizja lokalna:
Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac.
Przeprowadzenie wizji lokalnej potwierdzone musi być przez przedstawiciela Zamawiającego (prowadzącego

sprawę) na formularzu ,,Potwierdzenia przeprowadzenia wizji lokalnej" będącym załącznikiem do niniejszego
zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający informuje, że będą rozpatrywane tylko i wyłącznie oferty od firm, które
przeprowadziły wizję lokalną potwierdzoną na formularzu ,,Potwierdzenia przeprowadzenia wizji lokalnej".

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania oferty
1) Oferta powinna zostać złożona zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres
zarzad@pkin.pl), poczty, kuriera lub doręczona osobiście, na adres siedziby zamawiającego (na adres Zarząd
Pałacu Kultury i Nauki sp. z o. o., Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, pokói n_r 1506).
2) Oferta powinna zostać złożona zamawiającemu w terminie do dnia 12.09.2019 r. godz. 12.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina otrzymania oferty przez
Zamawiającego bez względu na formę jej złożenia ).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania:
Do 5 tygodni od daty podpisania umowy

Wymagania:
UWAGA: Oferty Wykonawców, którzy nie przeprowadzili wizji lokalnej potwierdzonej na piśmie (załącznik nr.2 do
zapytania) nie będą rozpatrywane.
Złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji umowy tj. między innymi koszt
robocizny wraz z kosztami dojazdu i opłat parkingowych oraz koszty wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń
które należy dostarczyć.
4. Warunki udziału
Brak szczególnych wymagań
5. Sposób przygotowania oferty
1) Oferta powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
2) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być złożona na załączonym formularzu.
3) Oferta powinna zawierać oznaczenie wykonawcy, jego dokładne dane teleadresowe i datę sporządzenia.
4) W ofercie należy podać cenę brutto (wyrażoną w PLN) za wykonanie niniejszego zamówienia.
5) Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie postawionych (pkt.4) warunków (jeżeli
dotyczy).
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobistego doręczenia, kopertę należy oznaczyć
słowami:
,,Odpowiedź na zaproszenie do złożenia oferty na: Wykoananie przeglądu serwisowego okresowego po 4 latach
użytkowania urządzeń zamontowanych na basenie Pałacu Młodzieży w budynku Pałacu Kultury i Nauki -
sprawa nr 269/2019".
7. Kryteria oceny oferty
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się: cena 100%
8. Wybór najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu procedury zamawiający zamieści na swojej
stronie Internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę

Uwagi:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
Zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, dostępny jest pod adresem e-
mail: zarzad@pkin.pl;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zamówieniem publicznym
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia;

Kontakt:
9. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: Paweł Zakrent, tel. (22) 656 77 56, kom. 601989 219, e-mail:
pawel.zakrent@pkin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.