Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompleksowe (projekt budowlany + budowa) zabudowy przewoźnej stacji LNG i SRP

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowe (projekt budowlany + budowa) zabudowy przewoźnej stacji LNG i SRP

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a
02-235 Warszawa
powiat: Warszawa
226673245, 22 667 39 00 faks 22 667 37 43
ewa.stankiewicz@psgaz.pl
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/45012
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kompleksowe (projekt budowlany + budowa) zabudowy przewoźnej stacji LNG i SRP
Opis postępowania: 1. Opracowanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę stacji LNG na obiekt tymczasowy w terminiedo 15.12.2019 r. oraz pozwolenia na budowę ostatecznego w terminie do 30.06.2020 r.2. Opracowanie projektu przyłącza dn 90 L= 20m oraz stacji gazowej Q= 400 Nm3/h do Klienta zgodnie z Warunkamiprzyłączeniowymi dla stacji klienckiej do dnia 15.12.2019 r. stanowiącymi załącznik nr 1 OPZ (wariantowo zuwzględnieniem stacji klienckiej oraz bez)3. Wykonanie fundamentów do zabudowy pod poniżej wymienione elementy instalacji LNG zgodnie z projektemwykonawczym stanowiącym Załącznik nr 2 do OPZ oraz zgodniez PZT stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ, który wskazuje skorygowaną lokalizację stacji:- zbiornik magazynowy HT 37/11 w ramie o pojemności zbiornika LNG o objętości geometrycznej 37 m3 oraz parowniceatmosferyczne produktowe GasPack 40' (fundament typu wanna)- stacja redukcyjno - pomiarowa gazu o przepustowości 630 Nm3/h, nawanialnia, kotłownia, AKPiA (fundamenty podkontenery),4. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu o powierzchni o powierzchni ok. 1512 m2,m. in.:- wykonanie chodników wokół wanny i SRP (opaska z kostki brukowej/ tłucznia) o szerokości 1 m,- panelowego ogrodzenia z trzech stron NW, NE, SE o długości ok. 99 m oraz bramy wjazdowej (od strony SW nawiązaniesię do istniejącego ogrodzenia)- wykonanie placu pod rozładunek cystern tankujących (wjazd i wyjazd na teren stacji odbywać się będzie zutwardzonego placu manewrowego na terenie Klienta)- wykonanie przyłącza wodociągowego (hydrant na działce 170/4 w odległości ok.105 m od stacji LNG na dz. 168/5)- wykonanie przyłącza energetycznego (z budynku hali produkcyjnej na dz. 170/4w odległości ok. 50m od stacji LNG na dz. 168/5)5a) automatyczne sterowanie stacją regazyfikacjib) przedmuchiwanie węża do tankowania wraz z wężem do tankowania LNG6. Wykonanie przyłącza gazowego dn 90 wraz ze stacją gazową Q= 400 Nm3/h do Klienta (wariantowo zuwzględnieniem stacji klienckiej oraz bez) w oparciu o przygotowaną dokumentacje projektową określoną w punkcie 2.2.OPZ.7. Utwardzenie terenu, przygotowanie do posadowienia elementów stacji LNG8. Posadowienie zbiorników, parownic, stacji red-pom.9. Wykonanie prób ciśnieniowych wykonanych instalacji10. Uporządkowanie terenu budowy11. Przygotowanie do rozruchu instalacji LNG12. Rozruch instalacji i zagazowanie obiektu13. Dostawa gazu LNG po stronie Zamawiającego14. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich decyzjiadministracyjnych, dokumentów, opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisamii niezbędnych Zamawiającemu do przyszłej realizacji inwestycji.15. Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu i przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającegoautorskich praw majątkowych do korzystania z całości dokumentacji i z każdej jej części składowej na wszystkich polacheksploatacji, o których mowa w art. 50 ust. 1-3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego1994 r., ze zmianami.16. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji, od dniarozpoczęcia inwestycji do dnia jej ostatecznego zakończenia,w ramach ryczałtowej ceny umownej.. Wykonanie instalacji odazotowania umożliwiającej:a) automatyczne sterowanie stacją regazyfikacji
b) przedmuchiwanie węża do tankowania wraz z wężem do tankowania LNG
6. Wykonanie przyłącza gazowego dn 90 wraz ze stacją gazową Q= 400 Nm3/h do Klienta (wariantowo z
uwzględnieniem stacji klienckiej oraz bez) w oparciu o przygotowaną dokumentacje projektową określoną w punkcie 2.2.
OPZ.
7. Utwardzenie terenu, przygotowanie do posadowienia elementów stacji LNG
8. Posadowienie zbiorników, parownic, stacji red-pom.
9. Wykonanie prób ciśnieniowych wykonanych instalacji
10. Uporządkowanie terenu budowy
11. Przygotowanie do rozruchu instalacji LNG
12. Rozruch instalacji i zagazowanie obiektu
13. Dostawa gazu LNG po stronie Zamawiającego
14. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich decyzji
administracyjnych, dokumentów, opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami
i niezbędnych Zamawiającemu do przyszłej realizacji inwestycji.
15. Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu i przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do korzystania z całości dokumentacji i z każdej jej części składowej na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 ust. 1-3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego
1994 r., ze zmianami.
16. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji, od dnia
rozpoczęcia inwestycji do dnia jej ostatecznego zakończenia,
w ramach ryczałtowej ceny umownej.
Podkategoria: Budowa stacji regazyfikacji LNG

Dokument nr: 2019/W400/WNP-020258

Składanie ofert:
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 RFI/składanie wniosków 1 2019-09-06 13:00 2019-09-13 12:00

Kontakt:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie
Ewa Stankiewicz
226673245
ewa.stankiewicz@psgaz.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.