Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa progów zwalniających z kostki brukowej i wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu

Przedmiot:

Budowa progów zwalniających z kostki brukowej i wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61/6477308
kspychala@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa progów zwalniających z kostki brukowej i wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu w wybranych lokalizacjach na ul. Lęborska -1 próg, ul. Kołobrzeska - 2 progi, ul. Czarnkowska - 1 próg, ul. Myśliborska - 2 progi, ul. Senatorska - 1 próg, ul. Podchorążych - 1 próg, ul. Podkomorska - 1 próg.
Dostawa i montaż progów zwalniających Ul. Leśnowolska - 2 x 2 kpl. progów wyspowych z elementów prefabrykowanych + oznakowanie poziome i pionowe na tej ulicy.

Wszystkie progi zlokalizowane są w Poznaniu.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót polegających na budowie z kostki brukowej progów zwalniających i wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu w wybranych lokalizacjach w Poznaniu na ul. Lęborska -1 próg, ul. Kołobrzeska - 2 progi, ul. Czarnkowska - 1 próg, ul. Myśliborska - 2 progi, ul. Senatorska - 1 próg, ul. Podchorążych - 1 próg, ul. Podkomorska - 1 próg.
Dostawa i montaż progów zwalniających Ul. Leśnowolska - 2 x 2 kpl. progów wyspowych z elementów prefabrykowanych + oznakowanie poziome i pionowe na tej ulicy.
W czasie realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do stosowania i utrzymania tymczasowego oznakowania placu budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu, a także demontażu tymczasowego oznakowania po zakończeniu prac.
Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania w/w projekt tymczasowej organizacji ruchu jeżeli takie jest wymagane z uwagi na charakter prac.,
a ) uporządkowania i odtworzenia terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót,
b ) zabezpieczenia drzew i krzewów, zarówno pni jak i terenu wokół każdego z drzew. W zasięgu korony drzewa dopuszcza się tylko ręczne wykonanie robót.
Przycięcie korzeni możliwe jest jedynie w taki sposób, aby nie dopuścić do zachwiania statyki drzewa (np. przez jednostronne podcinanie korzeni) pod warunkiem natychmiastowego ich zabezpieczenia przez specjalistycznego wykonawcę. Odpowiedzialność za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca.
C ) Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do umieszczenia w obrębie placu budowy tablic informacyjnych przedstawiających m.in. informację o prowadzonych robotach oraz terminie ich prowadzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia 2 tablic informacyjnych o wymiarach 70x100 cm plus kartka papieru A4 na jednym słupku (po jednej na początku i końcu prowadzenia inwestycji, kartka ma być wymienna, zalaminowana), zgodnie z ,,Wytycznymi dla Wykonawców" (dostępnymi na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl,
(zakładka: ,,Zamówienia publiczne", dalej: ,,Wytyczne dla Wykonawców" - ,,Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach" https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-oinwestycjach- remontach-i-utrudnieniach).
Tablice należy mocować do podłoża w taki sposób, aby nie niszczyć chodników, jezdni oraz
zagospodarowanych terenów zieleni. Jeżeli nie ma możliwości zamocowania słupka w pasie drogowym w miejscu nieutwardzonym to tablice na słupkach należy ustawić na konstrukcjach przenośnych niezwiązanych z gruntem.
Tablice mogą być zabierane po zakończeniu prac w danym dniu, jeżeli ich pozostawienie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lokalizacja tablic informacyjnych musi być uzgodniona i zatwierdzona pisemnie przez Wydział Organizacji Ruchu ZDM.
Koszt wytworzenia, montażu i utrzymania tablic informacyjnych nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie kontraktowej.
Wzory tablic - w formie otwartych plików są dostępne na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl, (zakładka: ,,Zamówienia publiczne", dalej: ,,Wytyczne dla Wykonawców", ,,Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach" https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjachremontach- i-utrudnieniach)
o Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Dokument nr: RO.402/697/2019

Otwarcie ofert: o Data i godzina otwarcia ofert 12/09/2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Zarządu Dróg Miejskich.

Specyfikacja:
-Adres pod którym umieszczony jest opis przedmiotu zamówienia: www.zdm.poznan.pl
Zakładka: ,,Zamówienia Publiczne", dalej: ,,Zamówienia poniżej 30 tys. euro"
https://www.zdm.poznan.pl/pl/zamowienia-ponizej-30-tys

Składanie ofert:
o Miejsce i sposób złożenia ofert
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją ,,nie otwierać przed 12/09 / 2019 r. godz.10.00 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
o Termin składania ofert Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12/09/2019 r. do godz. 08.00.

Miejsce i termin realizacji:
o Czas trwania zamówienia: do dnia 15.12.2019 r.

Wymagania:
-Opis przedmiotu zamówienia
Szczegóły zamówienia zawarte w:
-Formularz ofertowy - załącznik nr 1
-Projekty stałej org. ruchu + zatwierdzenia MIR - załącznik Nr 2
-Wzór Umowy - załącznik nr 3
o Warunki uczestnictwa
Wykonawca składa:
1. Formularz ofertowy sporządzony w oparciu o Załącznik Nr 1.
2. Oświadczenie w robotach w pasie drogowym - dwie roboty za kwotę 30 tys. zł netto

Uwaga:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena
o Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego RO.402/697/2019

Kontakt:
o Nazwa komórki, osoba do kontaktu:
Wydział Oznakowania i Systemu Informacji Miejskiej, ul. Wilczak 17,
Krystian Spychała tel. 61/6477308, kspychala@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.