Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Silnik

Przedmiot:

Silnik

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju Zakład Logistyki Materiałowej
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 7564002, 7564232 fax 7564205
info@zlm.jsw.pl
https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/system-oferty/
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Silnik dSg 160 M4 11kW 500/1000V
Materiał przeznaczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonymi wybuchem gazów i pyłu węglowego
Lista pozycji:
1 silnik dSg 160 M4 11kW 500/1000V 2 szt. do 31.12

Dokument nr: 1533/DZU34

Składanie ofert:
Składanie ofert w czasie od: 2019-09-09 07:52
Składanie ofert w czasie do: 2019-09-11 10:00

Miejsce i termin realizacji:
W opisie przedmiotu

Wymagania:
Dopuszczalne oferty cząstkowe Nie
Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Miejsce dostawy: KWK Pniówek.
Specyfikacja techniczna:
1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
1.2. Przedmioty zamówienia muszą spełniać wymagania właściwych norm i przepisów, muszą być również oznaczone zgodnie z ww. przepisami.
1.3. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU w JSW S.A.
1.4. Przedmioty zamówienia będą stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w wyrobiskach zaliczanych do stopnia lub niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
1.5. Przedmioty zamówienia muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wprowadzające dyrektywę 2014/34/UE).
1.6. W przypadku gdy termin ważności certyfikatu upływał będzie przed zakończeniem okresu, w którym zamówienie ma zostać wykonane, wykonawca, najpóźniej w dniu następującym po dniu wygaśnięcia ważności certyfikatu, dostarczy do ZWP JSW S.A. kolejny certyfikat, którego okres ważności nie będzie krótszy niż czas pozostały do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku gdyby certyfikat został wydany na podstawie innej dokumentacji technicznej niż ta złożona na wezwanie zamawiającego, wykonawca przedstawi także dokumentację techniczną stanowiącą podstawę wydania dostarczonego certyfikatu. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie we wskazanym powyżej terminie oświadczenia o odstąpieniu przesyłką poleconą.
2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:
2.1. Zadanie 1 - Silnik dSg 160 M 4 11kW 500/1000V
3. Wykaz dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego:
3.1. Certyfikat badania typu UE (WE).
3.2. Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obsługi lub karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia.
3.3. Oświadczenie, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r o ile nie wynika to z dokumentów złożonych zgodnie z pkt.3.1 oraz pkt.3.2. Specyfikacji technicznej.
4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:
4.1. Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia.
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:
5.1. Deklaracja zgodności lub świadectwo jakości.
5.2. Dokument określający warunki i okres gwarancji jakości zgodnie z pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.