Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż klimatyzatora

Przedmiot:

Zakup i montaż klimatyzatora

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. w Jaworznie
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
327153947
Wieslaw.Dudek@tauron-wytwarzanie.pl
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=91912
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniach stacji prób wysokich napięć w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II
Opis zapytania
1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
,,Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniach stacji prób wysokich napięć w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II"
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2019
2) Wymagany okres gwarancji jakości: 12 miesięcy
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b) podpisane Oświadczenie o dysponowaniu osobami (Załącznik nr 3),
b) skany nw. dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- inne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, to jest:
,,Certyfikat dla przedsiębiorstwa" potwierdzający prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.
6. Osoby do kontaktu:
Grzegorz Głąbiński tel. 32 715 26 86 e-mail: grzegorz.glabinski@tauron-wytwarzanie.pl
7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
C.D. w załączniku Opis zapytania
Kategoria zakupowa 35.6. Wentylacje i klimatyzacje - remonty planowe, modernizacje

Dokument nr: 2019/RFX/TW/01EZU/13299

Składanie ofert:
Data wszczęcia postępowania 29-08-2019 10:40
Termin składania ofert 10-09-2019 12:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=91912

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II
Termin wykonania zamówienia do 30.09.2019

Wymagania:
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto Netto
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Wiesław
Nazwisko: Dudek
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: Wieslaw.Dudek@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 327153947

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.