Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia do Klubu Seniora

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia do Klubu Seniora

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mysłakowice
ul. Szkolna 5
58-533 Mysłakowice
powiat: jeleniogórski
tel. 75 643 99 60 fax. 75 643 99 99
fundusze@myslakowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mysłakowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Cel przeprowadzenia rozeznania rynku:
Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych.
Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w celu ustalenia szacunkowej wartości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mysłakowice nr 0050.58.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 Euro bez podatku VAT w Urzędzie Gminy Mysłakowice i jednostkach podległych" i Zarządzenia nr 0050.74.2017 z 17 sierpnia 2017 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 Euro bez podatku VAT" w Urzędzie Gminy Mysłakowice oraz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późniejszymi zmianami).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Wykonawcą na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach lub przekazania właściwego zaproszenia do złożenia oferty cenowej do Wykonawców, którzy przekażą Zamawiającemu szacunkową wartość zamówienia.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Klubu Seniora w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 29.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
1. Część I - wyposażenie - meble;
2. Część II - wyposażenie - kuchnia;
3. Część III - wyposażenie - toaleta;
Szczegółowy opis wyposażenia zawiera załącznik nr 1/I, 2/II, 3/III.
Każdy z wykonawców może złożyć szacunkową wartość na wybraną przez siebie Część lub Części, jednak nie więcej niż dopuszczalna liczba części tj. III.
Kwota powinna uwzględniać koszty transportu wyposażenia do siedziby Klubu Seniora w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 29.

V. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za fachową i terminową realizację dostawy, zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla realizacji umowy.

Dokument nr: RGK.ZP.271.KS.2019

Składanie ofert:
1. Szacunkową wartość zamówienia należy złożyć w formie e-mail na adres fundusze@myslakowice.pl przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 13.09.2019 r. godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie:
- dla części I - do 31.10.2019 r. po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu w Zamawiającym. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się protokolarne przekazanie przedmiotów do miejsca dostawy;
- dla części II - do 31.10.2019 r. po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu w Zamawiającym. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się protokolarne przekazanie przedmiotów do miejsca dostawy;
- dla części III - do 31.10.2019 r. po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu w Zamawiającym. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się protokolarne przekazanie przedmiotów do miejsca dostawy;

Wymagania:
VII. Forma rozliczenia:
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie 30 dni od przedłożenia faktury końcowej, złożonej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy posiadający stosowne uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa.
IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Szacunkowa wartość zamówienia określająca cenę wykonania zamówienia:
- dla części I - wzór - załącznik nr 1;
- dla części II - wzór - załącznik nr 2;;
- dla części III - wzór - załącznik nr 3;
2. Kolorowa wizualizacja graficzna wraz z opisem parametrów szczegółowych.

Kontakt:
2. Więcej informacji można uzyskać pod numerem Tel. 75 64 39 986.
3. Osobą do kontaktu jest Karolina Marczewska - St. ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.