Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej w hali magazynowej

Przedmiot:

Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej w hali magazynowej

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
+48 76 724 8172
piotr.organek@mercus.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=437929
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej w hali magazynowej
Opis postępowania Mercus Logistyka sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do dwóch hal magazynowych. Zasilanie z istniejącej rozdzielni w sąsiednim budynku.
W załączeniu - plan sytuacyjny.
W ofercie proszę uwzględnić:
- podłączenie przyłącza do istniejącej rozdzielni,
- doprowadzenie przyłącza do sąsiedniego budynku (10 m w budynku, ok. 14 m w wykopie) i jego zakończenie rozdzielnią I,
- z rozdzielni I doprowadzić przyłącze do rozdzielni II w sąsiednim budynku (26 m w budynku, ok. 5 m w wykopie),
Uwagi:
- w wykopie ułożyć dodatkowy arot (na poczet instalacji w przyszłości),
- usunięcie nawierzchni betonowej oraz wykonanie wykopu (po stronie Wykonawcy),
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem (po stronie Wykonawcy),
- odtworzenie nawierzchni betonowej (po stronie Mercus Logistyka).
Zasilanie elektryczne hal magazynowych wykonywane jest na potrzeby oświetlenia oraz dwóch zestawów gniazdowych (230V i 400V) w każdej z hal.
Termin realizacji: wrzesień/październik 2019.
Więcej informacji można uzyskać podczas wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu terminu.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/TT/19/70330

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=437929

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-09-11 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań -
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=437929

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
f) zaakceptują ,,Kartę Wykonawcy" w SWZ, a w przypadku braku takiej możliwości, wypełnią i załączą do oferty.
Postanowienia umowy/ zlecenia o Płatność 30 dni od daty wykonania usługi i prawidłowo wystawionej faktury.
o GWARANCJA: 24 miesiące.
Miejsce realizacji: Baza Mercus Logistyka przy ul. Kopalnianej 11 w Polkowicach.
o Kary umowne: zgodnie z warunkami dla zamówień zakupu opublikowanymi na stronie http://www.mercus.com.pl
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Przyłącze elektryczne - plan sytuacyjny.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Piotr
Nazwisko: Organek
Ulica: ul. Kopalniana 11
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: piotr.organek@mercus.com.pl
Telefon: +48 76 724 8172

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.