Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu elewacji budynku

Przedmiot:

Wykonanie remontu elewacji budynku

Data zamieszczenia: 2019-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słubickiego
ul. Piłsudskiego 20
69-100 Słubice
powiat: słubicki
telefon: 95 758 57 11
j.hanuszczak@powiatslubicki.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Słubice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie remontu elewacji budynku nr 3, położonego na terenie Terminala w Świecku ( adres: 69-100 Słubice, Świecko 37),
2. Szczegółowy opis usługi oraz przedmiar robót:
1 Naprawa elewacji budynku
1 KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa 5,397 100 m2
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m
2 KNR 401-0701-01-00 IGM Warszawa 145,300 m2
Odbicie tynków - Analogia ( na zewnątrz )
3 KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 337,900 m2
Oczyszczenie i zmycie ścian
4 KNR 1323-1001-11-00 MGiEn 101,310 m2
Zabezpieczenie stolarki folią ( na zewnątrz )
5 KNR 1323-1001-11-00 MGiEn 184,450 m2
Zabezpieczenie zewnętrznych ścian z cegły klinkierowej folią - Analogia ( na zewnątrz )
6 KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 145,300 m2
Gruntowanie ścian po odbiciu tynków
7 KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 145,300 m2
Wykonanie tynków na zewnątrz
8 KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 192,600 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby - Analogia
9 KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 192,600 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania - Analogia
10 KNR 401-1211-01-00 WACETOB Warszawa 31,020 m2
Usunięcie farby ze stolarki od strony zewnętrznej o powierzchni: do 1,0 m2 - Analogia
11 KNR 401-1211-02-00 WACETOB Warszawa 70,290 m2
Usunięcie farby ze stolarki od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2 - Analogia
12 KNR 401-1209-03-00 WACETOB Warszawa 31,020 m2
Malowanie farbą olejną, stolarki okiennej od strony zewnętrznej o powierzchni: do 1,0 m2
13 KNR 401-1209-04-00 WACETOB Warszawa 57,750 m2
Malowanie farbą olejną, stolarki okiennej od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2
14 KNR 401-1209-10-00 WACETOB Warszawa 12,540 m2
Malowanie farbą olejną, stolarki drzwiowej od strony zewnetrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2
15 KNR 401-1212-25-00 WACETOB Warszawa 39,700 m
Malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych
16 KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa 71,970 m2
Malowanie farbą olejną obróbek blacharskich oraz pokrycia z blachy ( Daszki ) - Analogia
17 KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 337,900 m2
Gruntowanie ścian przed malowaniem
18 KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3,379 100 m2
Malowanie ręcznie elewacji farbą akrylową ( w miejscach tynkowanych )
19 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 12,000 szt
zamontowanie kratek wentylacyjnych
2 Naprawa tynków na ścianach rampy oraz na murkach przed budynkiem
20 KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 79,900 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby - Analogia
21 KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 79,900 m2
Oczyszczenie i zmycie ścian
22 KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 79,900 m2
Gruntowanie ścian przed przyklejeniem siatki
23 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 79,900 m2
Wyrównanie ścian klejem -Analogia
24 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 79,900 m2
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
25 KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 79,900 m2
Gruntowanie ścian przed malowaniem
26 KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,800 100 m2
Malowanie ręcznie elewacji - ściany rampy i murki przed budynkiem

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 13.09.2019 r., do godz. 10.00.
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1) w wyznaczonym terminie, pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby prowadzącej: j.hanuszczak@powiatslubicki.pl, (telefon kontaktowy 95 758 5620), bądź pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Biura Administracji Terminala w Świecku w budynku numer 16.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania Zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: przystąpienie do realizacji do 7 dni od podpisania umowy, wykonanie wszystkich objętych umową czynności do 30.11. 2019 r.

Wymagania:
3. Sporządzenie protokołu odbioru przeprowadzonych prac.
4. Wykonawca musi zapewnić gwarancję przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zakończenia robót.
5. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty.
6. Oferta powinna zawierać całkowitą cenę ryczałtową łącznie z podatkiem VAT za wykonanie usługi.
7. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

V. Opis przygotowania oferty
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

VI. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu wykonawcy. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub telefonicznie).

IX. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kontakt:
Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z osobą: Pan Andrzej Skałuba, tel. 095 758 5711 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 - 14.00.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.