Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd i konserwacja okresowa 10 klimatyzatorów przenośnych KAISAI

Przedmiot:

Przegląd i konserwacja okresowa 10 klimatyzatorów przenośnych KAISAI

Data zamieszczenia: 2019-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 45B
59-301 Lubin
powiat: lubiński
76 7480 296
renata.bonecka@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=438881
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd i konserwacja okresowa 10 klimatyzatorów przenośnych KAISAI
Opis postępowania Przedmiotem postępowania jest wykonanie przeglądu i konserwacji okresowej klimatyzatorów przenośnych KAISAI
Szczegóły :

Ilość 10 szt.
Lokalizacja:
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział COPI
59-300 Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 68
budynek Dialog D16
Zakres przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacji
a) mycie i czyszczenie parowników i skraplaczy,
b) odkażanie środkiem dezynfekującym,
c) sprawdzenie i udrożnienie instalacji odpływu skroplin,
d) uzupełnienia czynnika chłodniczego .( w zależności od potrzeb ),
e) sprawdzanie szczelności układów chłodniczych,
f) usunięcie ewentualnej nieszczelności układu chłodniczego,
g) sprawdzenie układu pod kątem prawidłowości chłodzenia i uzyskiwania właściwych temperatur,
h) sprawdzenie zabezpieczeń, przewodów elektrycznych oraz ich połączeń, dokręcenie śrub łączeniowych,
i) sprawdzenie układów automatyki,
j) sprawdzenie układów amortyzujących,
k) czyszczenie filtrów powietrza,
l) usuwanie drobnych uszkodzeń , wymiana zużytych baterii,
m) kosmetyka i utrzymanie urządzeń w czystości.
Po zakończeniu przeglądu dostarczyć protokół z opisem stanu technicznego urządzeń oraz wypełniony protokół ZAPR03 / druk dostarczy Zleceniodawca/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocenie podlega wartość całościowa oferty.
Wymagania:
- pracownicy i firma muszą posiadać aktualny certyfikat FGAZ , pracownicy dodatkowo uprawnienia elektryczne do 1 kV;
- praca w COPI Lubin po godz. 15.00 lub w soboty
Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
Termin przeglądu : do 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia lub w terminie obustronnie ustalonym.
Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.
WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn. zgody na:
W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.
Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia
Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.
Grupa asortymentowa B0206 - Konserwacje i naprawy
E06 - Klimatyzacja
J50 - Pozostałe
M071402 - Urządzenia klimatyzacyjne
N081402 - Części do urządzeń klimatyzacyjnych
U2203 - Preparaty do konserwacji i pielęgnacji
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGOP/IL/19/70311

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=438881

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-09-13 11:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-09-12 14:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=438881

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie,
z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
§11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
Postanowienia umowy/ zlecenia WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn. zgody na:
W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.
Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia
Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
BRAK PLIKU

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Renata
Nazwisko: Bonecka
Ulica: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 45B
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: renata.bonecka@kghm.com
Telefon: 76 7480 296

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.