Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa drogi wojewódzkie

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa drogi wojewódzkie

Data zamieszczenia: 2019-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713917101, Faks: +48 713917110
iz@dsdik.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w siwz
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4

Numer referencyjny: NI.2720.93.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy (formuła zaprojektuj i wybuduj).

CPV 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
II.2.4)Opis zamówienia:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPO WD 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71000000

Dokument nr: 426577-2019, NI.2720.93.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, sala konferencyjna, II p., POLSKA

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://dsdik.wroc.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
8992803047
ul. Krakowska 28
Wrocław
50-425
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel.: +48 713917101
E-mail: iz@dsdik.wroc.pl
Faks: +48 713917110
Kod NUTS: PL51

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.