Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont wjazdowej płyty betonowej

Przedmiot:

Remont wjazdowej płyty betonowej

Data zamieszczenia: 2019-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń
powiat: bieruńsko-lędziński
r.slodyczko@nitroerg.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=438339
Województwo: śląskie
Miasto: Bieruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont wjazdowej płyty betonowej w bud. P-2 na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń.
Opis postępowania Etap 1.
Zakres robót:
1. Sfrezowanie uszkodzonej powierzchni płyty betonowej.
2. Położenie nawierzchni poliuretanowej.
3. Wywóz powstałego gruzu.
Ofertę należy przygotować w oparciu o Przedmiar robót, który został załączony do niniejszego postępowania oraz ww. zakres robót.
Przedmiar robót w formie PDF jest załączony w ,,Załączniki dla Oferentów"
Kosztorys należy załączyć do oferty (skan dokumentu w formacie PDF).
Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga dokonania wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami wymienionymi poniżej.
Termin wykonania do uzgodnienia z wydz. PMW (protokół odbioru).
Uwaga: Prace remontowe od piątku po południu w sobotę i niedzielę, ze względu na ciągłość produkcji.
/ W przypadku opóźnienia wykonania ww. robót Wykonawca zapłaci NITROERG S.A. karę umowną wysokości 1% wartości ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
/ Zlecającemu NITROERG S.A. przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej.
Do oferty należy dołączyć również:
Karta Wykonawcy w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (skan dokumentu w formacie PDF załączony do SWZ).
Oświadczenie Wykonawcy RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (skan dokumentu w formacie PDF załączony do SWZ).
Karta Wykonawcy jest załączona w ,,Załączniki dla Oferentów"
Oświadczenie Wykonawcy RODO jest załączone w ,,Załączniki dla Oferentów"
Osoby do kontaktu: (godz. 8.00 - 13.00)
Sobkowiak Roman - tel. 605-904-811
Piórek Janusz - tel. 785-992-910
Grupa asortymentowa B33 - USŁUGI - Usługi budowlane - -
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: NITROERG/PUR/19/69887

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=438339

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-09-12 08:00
Ostateczny termin zadawania pytań -
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=438339

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne, choćby nieprawomocne, orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze
w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
§ 11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.,
f) zaakceptują ,,Kartę Wykonawcy" w SWZ, a w przypadku braku takiej możliwości, wypełnią i załączą do oferty,
g) zaakceptują ,,Oświadczenie Wykonawcy" dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w systemie SWZ , wypełnią i załączą do oferty.
Postanowienia umowy/ zlecenia Do Uzgodnienia.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Karta Wykonawcy.pdf
Oświadczenie Wykonawcy RODO.pdf
28.08.2019.r Str. tyt. Przedmiaru robót na remont wjazdowej płyty betonowej w bud. P-2.pdf
27.08.2019.r Przedmiar robót na remont wjazdowej płyty betonowej w bud. P-2.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Ryszard
Nazwisko: Słodyczka
Ulica: ul. Plac Alfreda Nobla 1
Miejscowość: Bieruń,,
Kod pocztowy: 43-150
Email: r.slodyczko@nitroerg.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.