Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
ul. Dr K. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
powiat: Lublin
Tel.: +48 817244519, Faks: +48 817467155
sylwia.syryjczyk@spsk4.lublin.pl
https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 80.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej

Numer referencyjny: EDZ.42-106/19
II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla potrzeb Zamawiającego o prognozowanym (planowanym) zużyciu energii elektrycznej czynnej na poziomie 10 550 336 kWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla potrzeb Zamawiającego o prognozowanym (planowanym) zużyciu energii elektrycznej czynnej na poziomie 10 550 336 kWh, w tym:

Taryfa B24 Prognozowany wolumen [kWh]*

Strefa I 2 601 276

Strefa II 1 190 864

Strefa III 4 242 165

Strefa IV 2 516 031
prognozowany wolumen w kWh rozumiany jest jako zapotrzebowanie szacunkowe, mające charakter jedynie orientacyjny i nie stanowiące ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości (zgodnie z zapisami umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

2. Termin rozpoczęcia dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020roku, po zmianie sprzedawcy, po podpisaniu umowy przed 01.12.2019r.

3. Termin, o którym mowa w pkt. 2 może ulec zmianie, co będzie równoważne ze zmianą okresu realizacji zamówienia.

CPV: 09310000

Dokument nr: 438100-2019, EDZ.42-106/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 08:15
Miejsce:

Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Rozdz. 7 SIWZ) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pok. 001).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura jest jawna

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/12/2019

Kontakt:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
ul. Dr K. Jaczewskiego 8
Lublin
20-954
Polska
Osoba do kontaktów: mgr Sylwia Syryjczyk
Tel.: +48 817244519
E-mail: sylwia.syryjczyk@spsk4.lublin.pl
Faks: +48 817467155
Kod NUTS: PL81

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.