Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa narzędzi MILWAUKEE

Przedmiot:

Dostawa narzędzi MILWAUKEE

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
krzysztof.bachan@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,865813,21892835dd3a39e7d5eb95c65b73a495.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa narzędzi MILWAUKEE - KZP-BK.2110.36.2019
Treść zapytania:
Dzień dobry,
ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami do chwili udzielenia zamówienia. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTA, OSOBY FIZYCZNEJ WSKAZANEJ DO KONTAKTU:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email:ewsa.iod@enea.pl
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji postępowania przetargowego (art. 6 ust.1 lit c), lit f) RODO);
b) nawiązywania kontaktów handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania przetargowego.
4. Administrator danych może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, a w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, ochrony. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator danych wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.
9. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres:ewsa.iod@enea.pl.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
email:helpdesk@logintrade.net
Krzysztof Bachan
Specjalista ds. postępowań
Wydział Postępowań
Tel. (48) 614 10 27, e-mail: krzysztof.bachan@enea.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. KLUCZ UDAROWY - M18 FMTIWF12-502X MILWAUKEE 5 szt.
2. KLUCZ UDAROWY - M18 ONEFHIWF34-502X MILWAUKEE 3 szt.
3. LATARKA LED - M18 AL, nr kat. 4932430392 MILWAUKEE 10 szt.
4. KLUCZ UDAROWY - M18 FHIWF12-502X MILWAUKEE 2 szt.
5. SUBKOMPAKTOWA LUTOWNICA - M12 SI MILWAUKEE 2 szt.
6. WYRZYNARKA - M18 BJS-402C MILWAUKEE 1 szt.
7. ZESTAW ZASILAJĄCY - M18 4933451422 MILWAUKEE 1 szt.
8. WIERTARKO WKRĘTARKA - M12 FPDXKIT-202X MILWAUKEE 1 szt.
9. ODKURZACZ - AS 42 MAC MILWAUKEE 1 szt.
10. WIERTARKO WKRETARKA - M12 FDD-402X MILWAUKEE 8 szt.
11. SZLIFIERKA KĄTOWA - AGV 17-125 INOX MILWAUKEE 2 szt.
12. MŁOT - PH28 X MILWAUKEE 3 szt.
13. SZLIFIERKA KATOWA MILWAUKEE - AGV 24-230 GE 2 szt.
14. OPALARKA ELKTRYCZNA - GHG 660 LCD 2 szt.
15. DMUCHAWA - M18 BBL-0 MILWAUKEE 2 szt.
16. SUBKOMPAKTOWY ODKURZACZ - M12 HV MILWAUKEE 1 szt.
17. MŁOT UDAROWO-OBROTOWY MILWAUKEE - KANGO 750S SDS-MAX 2 szt.
18. AKUMULATOR - M18 B5 MILWAUKEE 10 szt.
19. KLUCZ UDAROWY - M12 FIWF-422X MILWAUKEE 3 szt.
20. PIŁA DO CIĘCIA METALU - MCS 66 MILWAUKEE 1 szt.
21. TARCZA PILARSKA DO METALU - 203X15,8MM 50T MILWAUKEE 3 szt.
22. SUBKOMPAKTOWA POLERKA/SZLIFIERKA - M12 BPS-412X MILWAUKEE 2 szt.
23. KLUCZ UDAROWY - M18 ONEFHIWF1-802X MILWAUKEE 5 szt.
24. WIERTARKO WKRĘTARKA UDAROWA - M18 FPD2-502X MILWAUKEE 2 szt.
25. PODKŁADKA TARCZY POLERSKIEJ - 150mm, 4932373161 MILWAUKEE 2 szt.
26. PODKŁADKA TARCZY POLERSKIEJ - 125mm, 4932430394 MILWAUKEE 2 szt.
27. GĄBKA POLERSKA TWARDA - 125/50, 4932430396 MILWAUKEE 4 szt.
28. FILCOWA TARCZA POLERSKA - 4932373163 MILWAUKEE 4 szt.
29. WEŁNIANA TARCZA POLERSKA - 150mm 4932373164 MILWAUKEE 4 szt.
30. GĄBKA POLERSKA SUPER MIEKKA - 150MM 4932373186 MILWAUKEE 4 szt.
31. AKUMULATOR - M14 B 1,5Ah MILWAUKEE 3 szt.
32. SZLIFIERKA KATOWA AKUMULATOROWA - M18 CAG125XPDB-502X 15 szt.
33. SZLIFIERKA KATOWA MILWAUKEE - AG 17-125 XE 8 szt.

Dokument nr: Z43/199929

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
16- 10- 2019 09: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
21- 10- 2019 09: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
18- 10- 2019 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,865813,21892835dd3a39e7d5eb95c65b73a495.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych wyrobów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. TERMIN DOSTAWY: pożądany do 30.10.2019r.
UWAGA
WARUKI DODATKOWE ZAMÓWIENIA:
Wykonawca dostarczy fakturę na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra
1. Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Deklarację zgodności 2.1 wg PN-EN 10204.
2. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres podany powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
3. Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl
Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
4. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub opóźnienia naprawy gwarancyjnej, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% tej wartości.
5. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty sprzedaży wyrobów. W przypadku wystąpienia wad w okresie objętym gwarancją Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
6. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
7. Przyjęcie niniejszego zamówienia do realizacji należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
8. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa narzędzi MILWAUKEE - KZP-BK.2110.36.2019"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Krzysztof Bachan
tel:
e-mail: krzysztof.bachan@enea.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.