Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa odcinaków

Przedmiot:

Dostawa odcinaków

Data zamieszczenia: 2020-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A w Polkowicach
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
076 724 8247
agnieszka.ozynska@mercus.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=455543
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa odcinaków
Opis postępowania Na etapie postepowania przetargowego wraz z ofertą należy potwierdzić oryginalność produktu. Nie dopuszcza się oferowania zamienników lub asortymentu niezgodnego ze specyfikacją techniczną. Należy zapoznać się z warunkami udziału w postępowaniu oraz warunkami zakupu.
Przy dostawie należy dostarczyć dokumenty techniczne, karty gwarancyjne, certyfikat zgodności towaru, instrukcję w języku polskim, dokumenty potwierdzający oryginalność produktu, certyfikat jakości WE
Grupa asortymentowa O0103 - ręczne proste elektromonterskie
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/HZ3/20/76416

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=455543

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2020-05-22 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2020-05-22 08:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=455543

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 4) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 12 zasad wyboru wykonawców na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
Wraz z ofertą należy potwierdzić oryginalność produktu.
Wymagana dokumentacja techniczna (CE/WE, certyfikaty, atesty)
Postanowienia umowy/ zlecenia Postanowienia umowy:
Warunki dostawy:
1. Miejsce świadczenia : Magazyny Mercus wskazany w zamówieniu,
2. Gwarancja: 12 miesięcy od dnia przekazania do użytkownika lecz nie dłużej niż 15 miesięcy od daty dostawy do odbiorcy,
3. Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,
4. Dokumenty wymagane przy odbiorze: atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcja obsługi w j. polskim, karty gwarancyjne, dokumentacja techniczna
5. Kary umowne: zgodnie z warunkami dla zamówień zakupu opublikowanymi na stronie http://www.mercus.com.pl
6. Termin obowiązywania cen: do momentu realizacji całościowego zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na zamienniki.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Warunki_zakupów_Zamówienia.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Agnieszka
Nazwisko: Ożyńska
Ulica: ul. Kopalniana 11
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: agnieszka.ozynska@mercus.com.pl
Telefon: 076 724 8247

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.