Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wizualizacja zakładowego systemu sygnalizacji pożaru

Przedmiot:

Wizualizacja zakładowego systemu sygnalizacji pożaru

Data zamieszczenia: 2009-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Elektrownia Turów S.A.
ul. Młodych Energetyków 12
59–916 Bogatynia
tel. 075 773 42 48
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: -
Termin składania ofert: 2009-07-20 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia Wizualizacja zakładowego systemu sygnalizacji pożaru
Numer postępowania ET/XN/0581/09
Opis zamówienia 1.Wykonanie dokumentacji projektowej.
2.Wykonanie kopii dokumentacji projektowej istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru na potrzeby zaimplementowania jej do systemu wizualizacji WINMAG.
3.Dostawa i instalacja stacji roboczej (serwera) wraz z zasilaczem UPS i niezbędnym oprogramowaniem.
4.Dostawa i instalacja interfejsu WINMAG do współpracy z istniejącą siecią Essernet(SEI).
5.Zakup oprogramowania WINMAG PLUS wraz z niezbędnymi licencjami.
6.Zaimplementowanie do systemu komputerowego WINMAG rzutów obiektów Elektrowni wraz z umiejscowionymi na nich ważnymi z punktu widzenia SSP elementami takimi jak czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożaru (wg dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego).
7.Konfiguracja systemu operacyjnego Windows 2003 Server wg ustaleń Zamawiającego.
8.Konfiguracja systemu WINMAG do współpracy z siecią Systemu Sygnalizacji Pożaru Essernet oraz wprowadzenie zmian w sieci Essernet.
9.Wykonanie montażu okablowania i podłączeń zainstalowanego systemu.
10.Uruchomienie systemu wizualizacji zakładowego systemu sygnalizacji pożaru.
11.Demontaż wyłączonej stacji roboczej.
12.Opracowanie instrukcji obsługi oprogramowania Winmag.
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia Usługi
Okres związania ofertą - do dnia 2009-10-20
Składanie ofert częściowych -
Składanie ofert wariantowych -
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia /nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Wymagania:
1. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Oświadczenie o posiadaniu wśród swoich pracowników lub dysponowaniu osobami z ważnym świadectwem kwalifikacyjnym, właściwym dla zakresu prac i rodzaju urządzeń oraz instalacji energetycznych, przy których będą prowadzone roboty.
3. Dołączenie do oferty kopii certyfikatu autoryzowanego instalatora w zakresie wykonywania instalacji systemów sygnalizacji pożaru Esser.
4. Dołączenie do oferty wykazu zrealizowanych prac, potwierdzających doświadczenie w wykonywaniu instalacji systemów sygnalizacji pożaru Esser i instalacji systemu komputerowego nadzoru i zarządzania Winmag.
5. Dołączenie do oferty wymaganych dokumentów (wymienionych w SIWZ, rozdz.V, pkt.2.4).
Informacje o wadium Wadium można wnieść:
Kwota wadium:
Wizualizacja zakładowego systemu sygnalizacji pożaru: 0,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert Kryteria:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert PGE Elektrownia Turów S.A.
Wydział Organizacji i Obsługi Organów Spółki – Kancelaria Główna
(budynek „A” – Dyrekcja, pok. nr 13, w dni robocze, od 7:00 do 15:00)
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2009-07-20 12:00
Miejsce realizacji zamówienia PGE Elektrownia Turów SA
Termin wykonania zamówienia 2010-01-30
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej -
Umowa ramowa -
Dynamiczny system zakupów -
Miejsce pobrania SIWZ www.elturow.bot.pl
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ nie dotyczy
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi Sprawę prowadzi:
Biuro Zamówień i Umów
Eiesława Pierzchalska
tel. 075 773 42 48

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.