Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wycinka drzew i gałęzi pod liniami energetycznymi

Przedmiot:

Wycinka drzew i gałęzi pod liniami energetycznymi

Data zamieszczenia: 2010-03-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna
Oddział w Kaliszu RD w Turku
REGON 190275904-00043
Ul. Górnicza 14
62-700 Turek
http://www.energa-operator.pl
e-mail: rzd.turek@kalisz.energa.pl
numer kierunkowy + 48 (63)
tel . 289-76-00
fax . 289-76-20
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Turek
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2010-03-12 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

1) Zamawiający:
ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna – Oddział w Kaliszu RD w Turku
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
a) w sprawach merytorycznych – Jacek Grzelak tel. 289-76-60
b) w sprawach proceduralnych – Wojciech Walczak tel. 289-76-29
w godz. od 800 do 1400
3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie prac związanych z wycinką drzew i gałęzi
pod liniami energetycznymi na terenie funkcjonowania ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji
w Turku w ilości około 10 ha
rodzaj zamówienia: roboty budowlane dostawy X usługi
4) Termin (okres) realizacji zamówienia- 22 marca 2010r - 31 grudnia 2010r.
5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
cena - 100%
6) Warunki Zamówienia odebrać można osobiście lub na pisemną prośbę przesłane pocztą począwszy od dnia 03.03.2010r.
w godzinach od 800 do 1400 w Rejonie Dystrybucji w Turku ul. Górnicza 14 62-700 Turek pokój 26
tel. (0-63) 289-76-29
Warunkiem jest okazanie dowodu wpłaty w wysokości 10 zł płatne na konto ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział
w Kaliszu RD w Turku w banku PKO BP S.A. Oddział Koło nr konta 77 1020 2762 0000 1902 0000 7872
z dopiskiem ZC 7/RD-6/RAO/2010
7) Dokumentacja przetargowa w postaci gotowego projektu budowlano – wykonawczego do nabycia w ENERGA –
OPERATOR SA, Oddział……. Wydział …………… pokój…….. Koszt wynosi ……..+ VAT.
Wydanie dokumentacji nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia woli nabycia.
8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki wskazane w Materiałach Przetargowych.
9) Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: Rejon Dystrybucji w Turku ul. Górnicza 14 62-700 Turek - sekretariat
b) w terminie do: 12.03.2010r.godz. 1200
10) Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia : Rejon Dystrybucji w Turku ul. Górnicza 14 62-700 Turek – sala konferencyjna
b) data: 12.03.2010r. godz. 1300
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad
określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz w
Regulaminie „Procedura Cywilna” obowiązującym w ENERGA-OPERATOR SA.
Sporządził: Wojciech Walczak

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.