Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa linii napowietrznej i linii kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię...

Przedmiot:

Budowa linii napowietrznej i linii kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną osiedla budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2011-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
26-110 Skarżysko-Kamienna
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
tel. (41) 252 68 99
fax (41) 252 63 15
sekretariat@skarzysko.pgedystrybucja.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Siodła
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2011-06-15 08:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej odbiorców w miejscowości Siodła dz. nr 358/1÷358/15 gm. Zagnańsk – RZE Kielce
Nr postępowania OS/DI/227/TM/2011
Postępowanie prowadzone według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.).
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51.
2. ZAKRES PRAC
Prace należy wykonać zgodnie z podanymi poniżej zakresami i w oparciu o dokumentację techniczno-prawną opracowaną przez Grzegorz Gajda pt. „PBW przyłączenia do sieci energetycznej osiedla budynków mieszkalnych i urządzeń towarzyszących w m. Siodła działki nr 358/1 – 358/16” oraz dokumentację opracowaną przez PP PROMEL Pt. „Budowa linii napowietrznej i linii kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną osiedla budynków mieszkalnych w miejscowości Siodła dz. nr 358/1 – 358/3 i 358/5 – 358/15, gmina Zagnańsk”. Dokumentacja techniczno-prawna jest do wglądu w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna pok. nr 202.
Zakres prac:
a) Budowa słupowej stacji transformatorowej typu STSpb - 20/II/250 – 1 kpl.,
b) Budowa linii napowietrznej typu AsXSn 4x70+35mm2 + AsXSn 4x120mm2 wraz z podwieszeniem istniejącego przewodu typu AsXSn 4x70mm2 o długości ok. 0,219 km,
c) Budowa linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x70+35mm2 + AsXSn 4x120mm2 o długości ok. 0,158 km,
d) Budowa linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x70+35mm2 o długości ok. 0,05 km,
e) Budowa linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x120mm2 o długości ok. 0,012 km,
f) Budowa linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x35mm2 o długości ok. 0,051 km,
g) Budowa linii kablowej nn typu YAKY 4x120mm2 o długości ok. 0,316 km,
h) Zabudowa ZKP – 6 szt.,
i) Wymiana przyłączy gołych na izolowane wraz wyniesieniem układów pomiarowych na zewnątrz budynków i wykonaniem wlz-tów – 19 szt.,
j) Jednostronny demontaż i ponowny montaż istniejących opraw oświetleniowych,
k) Jednostronny demontaż i ponowny montaż istniejących przyłączy izolowanych,
l) Przebudowa istniejącego przyłącza kablowego.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie prac – lipiec 2011 r.
Zakończenie prac – termin wymagany: 19.08.2011 r.
4. INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Warunki zamówienia do uzyskania w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kam. al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, Departament Inwestycji i Remontów w pok. nr 232 oraz do pobrania na stronie internetowej http://skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html.
5. OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELENIA INFORMACJI
w sprawach technicznych: Tomasz Mikosza – tel. (41) 25 26 689, fax (41) 25 26 679,
e-mail: tomasz.mikosza@pgedystrybucja.pl,
w sprawach proceduralnych Tadeusz Grudziński – tel. (41) 25 26 674, fax (41) 25 26 679,
e-mail: tadeusz.grudzinski@pgedystrybucja.pl,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przetargu będą umieszczane na stronie internetowej http://skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html.
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Siedziba Zamawiającego. Skarżysko-Kamienna, al. Marszałka J. Piłsudskiego 51 - pokój nr 3 – kancelaria na parterze do dnia 15.06.2011 r. do godz. 830.
7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Siedziba Zamawiającego. Skarżysko-Kamienna, al. Marszałka J. Piłsudskiego 51 - świetlica na parterze 15.06.2011 r. o godz. 910.
8. WYNIKI WYBORU WYKONAWCY PODANE ZOSTANĄ NA:
Stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna,
http://skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html
9. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena brutto - waga 100%.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni i jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. INNE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.