Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyniki przetargów z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Wynik przetargu: Przebudowa targowiska miejskiego

Powiązany przetarg: Nr UZP 248793-2012
Przedmiot:

Przebudowa targowiska miejskiego

Data zamieszczenia: 2013-01-30
Zamawiający: Miasto Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3-go Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 7595300
faks 25 758 40 25
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Kwota: 3852957.83
Data udzielenia: 2013-01-28
Treść: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa targowiska miejskiego. Zakres przebudowy obejmować będzie:
- przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej)
- przebudowę nawierzchni targowiska,
- przebudowę istniejącego budynku WC
- rozbiórkę istniejącego budynku handlowego (sklepu z art. ogrodniczymi),
- rozbiórkę istniejących wiat stalowych,
- budowę nowych wiat stalowych nad częścią stanowisk handlowych,
- likwidację starych bram wjazdowych i montaż nowych przesuwanych sterowanych elektrycznie,
- instalację świetlnej tablicy informacyjno-reklamowej,
- wykonanie monitoringu zewnętrznego targowiska,
- przebudowę oświetlenia terenu targowiska, zasilenie napędu bram, instalacje w pawilonach.

Szczegółowy opis zamówienia zawierają projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, decyzja pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, minimalne wymagania techniczne komputera stanowiące załączniki do siwz.
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej oraz obmiarze robót znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. Warunkiem zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych jest posiadanie przez nie parametrów technicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej.

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.22.30.00-6, 45.40.00.00-1, 45.23.30.00-9, 45.23.32.00-1, 45.23.24.00-6, 45.23.21.30-2, 45.31.12.00-2, 32.32.35.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt realizowany jest z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
Wynik: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EL-BUD Stanisław Bereda, ul. Batorego 10, 05-250 Radzymin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7978763,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3852957,83
Oferta z najniższą ceną: 3663632,29 / Oferta z najwyższą ceną: 6115683,00
Waluta: PLN.

Wyniki przetargów z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.