Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyniki przetargów z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Wynik przetargu: Ocieplenie stropu piwnicy metodą natryskową

Powiązany przetarg: Nr UZP 427864-2013
Przedmiot:

Ocieplenie stropu piwnicy metodą natryskową

Data zamieszczenia: 2013-11-19
Zamawiający: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
tel. 032 6233191
faks 032 6230058
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Kwota: 16854.48
Data udzielenia: 2013-11-14
Treść: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ocieplenie stropu piwnicy metodą natryskową w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie stropu piwnicy metodą natryskową w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem o charakterze mieszkalnym znajdującym się w Chrzanowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Wynik: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROIZO S.A., ul. Knurowska 6, 44-141 Gliwice, 44-141 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16854,48
Oferta z najniższą ceną: 16854,48 / Oferta z najwyższą ceną: 23684,40
Waluta: PLN.

Wyniki przetargów z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.