Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyniki przetargów z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Wynik przetargu: Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego systemu zdalnego odczytu

Powiązany przetarg: Nr UZP 69417-2012
Przedmiot:

Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego systemu zdalnego odczytu

Data zamieszczenia: 2012-05-07
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.
ul. Goplańska 2
88-150 Kruszwica
tel. 052 3515514
3515437
faks 052 3515290
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Kwota: 84345.38
Data udzielenia: 2012-04-24
Treść: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego systemu zdalnego odczytu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego systemu zdalnego odczytu wg specyfikacji materiałowej określonej w załączniku Nr 2 oraz wymogów techniczno-jakościowych określonych w niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wodomierzy do wody zimnej przystosowanych do radiowego systemu odczytu, wg następujących wymogów technicznych: a) wodomierze do wody zimnej w ilościach określonych w załączniku Nr 2 spełniające następujące klasy metrologiczne: DN 15 - DN 20 klasa B, DN 25 - DN 40 klasa C, DN 50 - DN 100 klasa B, lub MID, b) odporność na ingerencje zewnętrznym polem magnetycznym, c) nie dopuszcza się impulsatorów kontaktronowych oraz optycznych, d) wymagana waga impulsu typowa dla danego typu i wielkości wodomierza - 1 dm3 (dla wodomierzy do qnom 10 m3h) lub 10 dm3 (dla pozostałych wodomierzy), e) wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego, f) każdy wodomierz musi posiadać zatwierdzenie Typu przez Główny Urzędu Miar, g) każdy wodomierz musi mieć korpus wykonany z metalu;..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00-9, 38.42.11.00-3, 42.13.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Wynik: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pomiar-Service s.c.
Małgorzata i Krzysztof Kuziemkowscy, ul. Gościnna 7, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134146,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 84345,38
Oferta z najniższą ceną: 84345,38 / Oferta z najwyższą ceną: 121171,50
Waluta: PLN.

Wyniki przetargów z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.