Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyniki przetargów z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Wynik przetargu: Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na ciągach dróg...

Powiązany przetarg: Nr UZP 77940-2012
Przedmiot:

Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na ciągach dróg krajowych

Data zamieszczenia: 2012-06-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
tel. 032 2586281
faks 032 2598710
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Kwota: 394670.00
Data udzielenia: 2012-03-30
Treść: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na ciągach dróg krajowych (DK-1 w m. Cieszyn, DK-52, DK-69, S-69, DK-81) administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Pszczynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na ciągach dróg krajowych (DK-1 w m. Cieszyn, DK-52, DK-69, S-69, DK-81)administrowanych przez Rejon w Pszczynie. Usługi obejmują: 1. Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych we właściwym stanie technicznym i estetycznym: -Latarni sygnalizacyjnych: kołowych, pieszych, uzupełniających(małogabarytowych), oraz ostrzegawczych, -Znaków aktywnych U-3a,b -Masztów i wysięgników nad jezdnią -Sygnalizatorów akustycznych -Układów detekcji dla pojazdów i pieszych -Układów pomiarowo-bezpiecznikowych -Instalacji kablowej zasilającej i sterującej -Sterowników, szaf sterowniczych -Innego osprzętu niezbędnego dla zapewnienia właściwej pracy sygnalizacji. 2.Usuwanie awarii sygnalizacji w trybie natychmiastowym. 3.Prowadzenie stałej dokumentacji zmian i zdarzeń na obiektach (Dzienniki Eksploatacji) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181). 4.Prowadzenie nadzoru technicznego przy robotach prowadzonych przez różne obce firmy w pobliżu urządzeń sygnalizacyjnych. 5.Nanoszenie urządzeń sygnalizacji świetlnej na aktualizowane podkłady geodezyjne. 6.Dostosowanie pracy sygnalizacji do nowych potrzeb. 7.Obsługa i konserwacja monitoringu. 8.Remonty i modernizacje istniejących sygnalizacji świetlnych w celu zapewnienia jej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9.W przypadku dewastacji, kradzieży, kolizji lub zdarzeń losowych, wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej przedstawiającej stopień zniszczenia urządzenia. 10.Prace projektowe związane z sygnalizacją. 11.Utrzymywanie ciągłego, codziennego, całodobowego dyżuru serwisu sygnalizacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.20.00-0, 45.31.60.00-5, 45.31.10.00-0, 45.22.38.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Wynik: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INSTALEKT MAREK MICOR I JAROSŁAW JAKUBIEC SPÓŁKA JAWNA, UL. LOTNICZA 41 43-300 BIELSKO-BIAŁA, BIELSKO-BIAŁA, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 509769,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 394670,00
Oferta z najniższą ceną: 394670,00 / Oferta z najwyższą ceną: 394670,00
Waluta: PLN.

Wyniki przetargów z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.