Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyniki przetargów z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Wynik przetargu: Utwardzenie powierzchni działek budowlanych

Powiązany przetarg: Nr UZP 185395-2012
Przedmiot:

Utwardzenie powierzchni działek budowlanych

Data zamieszczenia: 2012-09-20
Zamawiający: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
tel. 22 7806516
780 76 41
faks 22 7806536
Województwo: mazowieckie
Miasto: Karczew
Kwota: 218434.95
Data udzielenia: 2012-09-19
Treść: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.271.20.2012 Utwardzenie powierzchni działek budowlanych przy ul. Żaboklickiego w Karczewie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zadania pn.: Utwardzenie powierzchni działek budowlanych Nr 18 i 19 obręb 34 w rejonie cmentarza przy ul. Żaboklickiego w Karczewie, z wyłączeniem fragmentu powierzchni, na której znajduje się ekspozycja pomników.
Zakres zamówienia obejmuje m.in. wykonanie następujących robót:
1) roboty pomiarowe na powierzchni około 2000 m2,
2) utwardzenie płytami ażurowymi o konstrukcji:
- warstwa z betonowych płyt ażurowych 40x60x10 o grubości 10 cm,
- podsypka piaskowa o grubości 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechaniczne o gr.20 cm,
- warstwa mrozoochronna z pospółki o gr. 20 cm,
- płyty ażurowe wypełnione humusem i obsiane trawą,
3) utwardzenie betonową kostką brukową o konstrukcji:
- warstwa z betonowej kostki brukowej szarej o gr. 8 cm,
- podsypka cementowo- piaskowa o gr. 3 cm ,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o gr.20 cm,
- warstwa mrozoochronna o gr. 20 cm,
4) budowa nawierzchni chodnika o konstrukcji:
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej o gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z pospółki o gr. 10 cm,
5) ustawienie krawężników ulicznych 15x30 betonowych, wibroprasowanych, dwuwarstwowych, na ławie z betonu Cl2/15 i wysokości krawężników wystających 12 cm.
6) ustawienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej o wym. 6 x 20 cm,
7) wykonanie oznakowania pionowego.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w: Dokumentacji projektowej na którą składa się: Projekt budowlano-wykonawczy utwardzenia powierzchni działek budowlanych Nr 18 i 19 z obrębu 34 w rejonie cmentarza przy ul. Żaboklickiego w Karczewie, Gmina Karczew; Plan zagospodarowania, zakres robót - ZAŁĄCZNIK NR 1- załącznik nr 9 do SIWZ, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla utwardzenia powierzchni działek budowlanych Nr 18 i 19 z obrębu 34 w rejonie cmentarza przy ul. Żaboklickiego w Karczewie, Gmina Karczew - załącznik nr 10 do SIWZ, Przedmiarze robót do projektu budowlano-wykonawczego utwardzenia powierzchni działek budowlanych Nr 18 i 19 z obrębu 34 w rejonie cmentarza przy ul. Żaboklickiego w Karczewie, Gmina Karczew - załącznik nr 11 do SIWZ, Zaświadczeniu o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni działek budowlanych z dnia 2012.06.12 Nr SAB.6743.609.2012, wydane prze Starostę Otwockiego - załącznik nr 12 do SIWZ, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9, 45.23.30.00-0, 45.23.32.80-5, 45.11.27.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Wynik: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piotr Skoczek Firma Handlowo Usługowa BRUK-BUD, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 334331,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 218434,95
Oferta z najniższą ceną: 218434,95 / Oferta z najwyższą ceną: 279932,86
Waluta: PLN.

Wyniki przetargów z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.