Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe

Wyniki przetargów z kategorii

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wyniki przetargów - branża hale, kominy, konstrukcje

Znaleziono 30301 wyników przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2019-05-16

Dostawa mobilnych ramp kolejowych

Kwota: 3304000
małopolskie , Kraków

2019-05-10

Wynajem hali namiotowej na ćwiczenie Dragon

Kwota: 540000
zachodniopomorskie , Oleszno

2019-05-09

Rozbudowa hali produkcyjnej - 1 szt.

wielkopolskie , Chodzież

2019-05-02

Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZABUDOWĄ WĘZŁA BETONIARSKIEGO Poglądowy schemat hali stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Obligatoryjne parametry techniczne/funkcjonalne, które muszą być bezwzględnie spełnione zostały określone w dokumentacji projektowej dostępnej w siedzibie Zamawiającego. Projekt hali, przedmiar robót wraz z projektem koncepcyjnym suwnicy (umieszczonej wewnątrz hali) dostępny będzie w siedzibie Zamawiającego po złożeniu przez Oferenta Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się projektem hali wraz projektem koncepcyjnym suwnicy w siedzibie Zamawiającego. Protokół z oględzin/wydania dokumentacji zostanie dołączony do oferty. Brak zapoznania się oferenta z projektem hali wraz projektem koncepcyjnym suwnicy skutkował będzie odrzuceniem oferty (protokół z oględzin/wydania dokumentacji stanowi zał. nr 7 do niniejszego zapytania). II. Dodatkowe warunki 1. Oferent przez złożeniem oferty zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 180 000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100). Wpłata wadium następuje po złożeniu oświadczeń stanowiących załączniki nr 6 i 7 do niniejszego zapytania ofertowego. Wpłata wadium następuje na rachunek Zamawiającego w Banku Millennium nr 41 1160 2202 0000 0000 6089 6569. Wpłata wadium (pod warunkiem odrzucenia oferty) powinna zostać dokonana do dnia 19 kwietnia 2019 r. Za termin wpłaty wadium uznaje się termin zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego. 2. Do złożenia oferty upoważnieni są Wykonawcy, którzy udokumentują posiadanie referencji, z których będzie wynikało, iż w ciągu ostatnich 5 latach Wykonawca wybudował minimum 3 hale o powierzchni minimum 700 m2 każda. 3. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia. 5. Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 6. Cena netto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie podatki i cła o ile występują, których koszt zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją zamówienia. 7. Cenę za przedmiot zamówienia należy podać w PLN. 8. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 9. Każdy z Oferentów może złożyć jedną ofertę. 10. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów oferta zostanie uznana za nieważną. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy na realizację ww. zadania inwestycyjnego bez podania przyczyny. 12. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy (o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty), wraz z dokumentami tożsamości.

Kwota: 2318519
kujawsko-pomorskie , Sępólno Krajeńskie

2019-04-24

Serwisowanie hangarów typu lekkiego dla statków powietrznych

Kwota: 18292683
łódzkie , Kutno

2019-04-24

Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada

Kwota: 5777999
śląskie , Mysłowice

2019-04-02

Budowa bramy treningowej dla słoni

Kwota: 475297
wielkopolskie , Poznań

2019-03-25

Budowa Instalacji do przeróbki osadów ściekowych w Sierakowicach

Kwota: 7159027
pomorskie , Sierakowice

2019-03-14

Budowa magazynu na sprzęt

mazowieckie , Strzegowo
sortuj wg

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.