Przetarg: Przetworniki, czujniki indukcyjne, separatory

Przedmiot:

Przetworniki, czujniki indukcyjne, separatory

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKN ORLEN S.A. w Płocku
ul. Chemików 7
09-411 Płock
powiat: Płock
48242569022
anna.mlynarkiewicz@orlen.pl
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/173627/supplier/status
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
50081024, 50085875, 50086747 i 50085522 - Przetworniki, czujniki indukcyjne, separatory
Przedmiot oferty
Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 Przetwornik częstotliwości KFD2-UFC-1.D (50081024) 6 SZT
2 Przetwornik RPM KFD2-DWB-Ex1.D (50085875) 3 SZT
3 Czujnik indukcyjny NJ15-30GKK-N (50085875) 5 SZT
4 Czujnik indukcyjny NBB15-U1K-N0 (50085875) 4 SZT
5 Czujnik indukcyjny NJ15S+U1+N 106679 (50085875) 8 SZT
6 Czujnik indukcyjny NCB2-12GM35-N0 (50085875) 5 SZT
7 Czujnik indukcyjny NJ2-V3-N (50085875) 10 SZT
8 Czujnik indukcyjny NCB15+U4+NO (50085875) 2 SZT
9 Czujnik indukcyjny NJ5-18GK-SN 250929 (50085875) 10 SZT
10 Czujnik indukcyjny NJ6-22-N-G (50085875) 2 SZT
11 Czujnik indukcyjny SJ3,5-SN 273026 (50085875) 10 SZT
12 Czujnik indukcyjny NJ2-12GM40-E2 086382 (50086747) 15 SZT
13 Separator KFD2-ST2-Ex1.LB 24VDC (50085522) 4 SZT
14 Separator KFD2-STC4-Ex1.2O (50085522) 17 SZT
15 Separator KFD2-UT2-EX1 223812 (50085522) 6 SZT
16 Bariera KFD2-ST2-Ex2 (50085522) 4 SZT
17 Separator KFD2-STC3-EX1 SMART 24VDC (50085522) 2 SZT
18 Separator KFD2-CD2-Ex1 (50085522) 2 SZT
19 Przekaźnik PSR-SCP-24DC/ESP4/2X1/1X2 (50085522) 25 SZT
20 Mikroprzełącznik MK V11D33 IP40 250V (50085522) 4 SZT
21 Separator KFD2-SR2-Ex2.W 132960 (50085522) 5 SZT
22 Separator KFD2-SOT2-Ex2 (50085522) 5 SZT
23 Separator KFA6-STR-1.24.500 (50085522) 5 SZT
24 Separator KFD0-CS-Ex1.51P (50085522) 5 SZT
Kategorie zakupowe
(K.03.001) Aparatura PiA - części zamienne

Dokument nr: PKN/2/001865/19

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/173627/supplier/status

Rozpoczęcie składania ofert
12-06-2019 14:40
Zakończenie składania ofert
19-06-2019 16:00
Termin zadawania pytań
19-06-2019 16:00
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/173627/supplier/status

Wymagania:
Prosimy o umieszczenie w załączniku (PDF) oferty technicznej (bez cen) oraz karty katalogowe.
Ocena Techniczna - warunki wg zapytania.
1. Zgodność techniczna oferty z zapotrzebowaniem.
2. Gwarancja.
3. Udokumentowane pochodzenie materiałów (kraj pochodzenia).
4. Posiadanie certyfikatów oraz dokumentów, dopuszczeń wydanych przez właściwe urzędy lub jednostki certyfikujące określonych jako wymagane w zapotrzebowaniu.
5. Termin dostawy podany w zapotrzebowaniu: możliwie najszybszy z wyłączeniem poz. 12 (wymaganej na 01.2020).
6. Ocena Handlowa: 100% z uwzględnieniem terminu płatności.
Państwa oferta będzie oceniana pod względem przedstawionych warunków technicznych i handlowych.
W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą być kierowane za pośrednictwem Platformy Connect - ważne aby w treści zadawanych pytań nie było informacji pozwalających zidentyfikować firmę, która zgłosiła pytania. Na podstawie zadanych pytań zespół po stronie PKN ORLEN przygotuje jednolitą informację zwrotną - taką samą dla wszystkich Dostawców.
W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.
PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii