Przetarg: Okresowe pięcioletnie ochronne pomiary elektryczne rezystancji izolacji i skuteczności...

Przedmiot:

Okresowe pięcioletnie ochronne pomiary elektryczne rezystancji izolacji i skuteczności zerowania oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych i wyrównawczych

Data zamieszczenia: 2019-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,JELONKI"
Powstańców Śląskich 4a
01-354 Warszawa
powiat: Warszawa
22-664-84-16 fax 22-665-19-97
sekretariat@smjelonki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 8 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłasza przetarg nieograniczony z negocjacjami na następujące prace:
okresowe pięcioletnie ochronne pomiary elektryczne rezystancji izolacji i skuteczności zerowania
oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych i wyrównawczych zgodnie z art. 62 Ustawy prawo
budowlane w 46 budynkach mieszkalnych, w budynku biurowym(siedziba SM Jelonki),
6 pawilonach handlowo-usługowych i 9 hydroforniach osiedlowych.

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w sali nr 30, w dniu 26.09.2019r o godz. 10.15.

Specyfikacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do nabycia od dnia 13.09.2019r w pokoju nr
17 (I piętro) w siedzibie Spółdzielni (wejście od podwórka), w cenie 200 zł brutto

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z SIWZ, w siedzibie Spółdzielni, Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 4a pok. 30 w dniu 26.09.2019 do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2020r.

Wymagania:
Wadium 8 000,00 zł
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni do dnia 26.09.2019r. do godziny 10°° w wysokości
określonej powyżej.

Uwagi:
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcie żadnej z ofert,
a także unieważnienie postępowania o udzielnie zamówienia lub odstąpienie od postępowania
o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Wykonawcy z tytułu odrzucenia oferty nie
przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udzielają osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktu z oferentami
pod numerem tel: (22) 370-21-60

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii