Przetarg: Zakup i dostawa odwadniaczy termostatycznych z regulatorem bimetalowym z funkcją...

Przedmiot:

Zakup i dostawa odwadniaczy termostatycznych z regulatorem bimetalowym z funkcją regulacyjną temperatury+PK

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu
Mostowa 30A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
774813800
krystyna.krol@grupaazoty.com
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,869180,be6911371e3f9f4d4bf699989e81878a.html
Województwo: opolskie
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa odwadniaczy termostatycznych z regulatorem bimetalowym z funkcją regulacyjną temperatury+PK - 2 szt
Treść zapytania:
Szanowni Państwo!
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.
Dodatkowe informacje:
1. Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00 Pani Krystyna Król - kontakt: tel. 077 481 3800
2. W ofercie należy określić:
- cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)
- wartość oferty netto
- czas realizacji zamówienia
Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej.
Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje, o których zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.
Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu ostatecznej oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.
Składanie ofert:
Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, swobodnego wybrania Wariantu, wybranie oferty częściowej w przypadku wybrania Wariantu II oraz odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.
W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Odwadniacz termostatyczny 6,4 MPA z regulatorem bimetalowym z funkcją regulacyjną temperatury+PK, TYP.ZTB52F-45 PMO 6,4MPa T.MAX:475C 1 ST
2. Odwadniacz termostatyczny 4,4 MPA z regulatorem bimetalowym z funkcją regulacyjną temperatury+PK TYP.ZTB51F-45 PMO 4,4MPa T.MAX:425C 1 ST

Dokument nr: Z179/197779

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
18- 10- 2019 15: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
25- 10- 2019 13: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
25- 10- 2019 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,869180,be6911371e3f9f4d4bf699989e81878a.html

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa odwadniaczy termostatycznych z regulatorem bimetalowym z funkcją regulacyjną temperatury+PK - 2 szt"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Krystyna Król
tel: 774813800
e-mail: krystyna.krol@grupaazoty.com
Kontakt merytoryczny:
Krystyna Król
tel: 774813800
e-mail: krystyna.krol@grupaazoty.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii