Przetarg: Dostawa asortymentu

Przedmiot:

Dostawa asortymentu

Data zamieszczenia: 2019-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Wydział Zaopatrzenia
Lompy 19
40-038 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 2003157, 2001770
katarzyna.markowska@ka.policja.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/152770
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa dodatkowego asortymentu w ramach pierwszego wyposażenia dla PP Istebna
Opis postępowania:
Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na dostawę dodatkowego asortymentu w ramach pierwszego wyposażenia dla PP Istebna .Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W takim przypadku należny podać producenta i model oferowanego asortymentu.
Zamawiający wymaga, aby asortyment objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe.
Miejsce dostawy: Posterunek Policji w Istebnej, 43-470 Istebna 1919.
Termin dostawy - 7 dni od dnia podpisania zamówienia.
Warunki płatności - Przelewem - 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Koszt dostawy i wniesienia - Po stronie dostawcy
Gwarancja - min. 24 miesiące jednak nie mniej niż gwarancja producenta.
Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia/zmniejszenia zamówienia w zależności od posiadanych środków finansowych.
Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej.
W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z HelpDeskiem EB2B - kontakt w stopce strony internetowej.

Dokument nr: GMT-594/ZP/2019

Składanie ofert:
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2019-11-21 10:00:00 2019-11-22 10:00:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN

Kontakt:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
KATARZYNA MARKOWSKA
322003157
katarzyna.markowska@ka.policja.gov.pl
Zamawiający: Wydział Zaopatrzenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii