Przetarg: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz...

Przedmiot:

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie chodników z kostki betonowej

Data zamieszczenia: 2020-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole
powiat: Opole
tel.: +48 77 46 24 700, fax.: +48 77 46 24 701
spoldzielnia@sm.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
informuje, że ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie chodników z kostki betonowej typu Polbruk w sąsiedztwie budynku położonego przy Ul. Grota Roweckiego 5, na terenie Osiedla Nr I - 3 zadania częściowe
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, dostawa i montaż
urządzeń zabawowych oraz wykonanie chodników z kostki betonowej typu Polbruk, w sąsiedztwie
budynku położonego przy Ul. Grota Roweckiego 5 na terenie Osiedla Nr I
Teren podlegający zagospodarowaniu na plac zabaw ma powierzchnię około 808,00 m2, w załączeniu
mapka z aktualnym zagospodarowaniem.
Obecnie w miejscu planowanego placu zabaw znajduje się teren utwardzony o nawierzchni asfaltowej
o pow. 683,00 m2 oraz w części o nawierzchni trawiastej o pow. 125,00 m2 .
Na całym terenie (pod asfaltem oraz pod nawierzchnią trawiastą) znajdują się płyty betonowe o gr. 25 em
Zamówienie podzielone zostało 3 zadania częściowe. Oferent może złożyć ofertę na wybrane przez
siebie zadanie/zadania, a w przypadku wykonania nawierzchni bezpiecznej na wybrany wariant lub na
dwa warianty
ZADANIE NR 1 - WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PLACU ZABAW
Realizacja prac będzie skoordynowana z montażem urządzeń zabawowych.
Zamawiający zastrzega, że podane powierzchnie planowanej nawierzchni mogą ulec zmianie.
1. Wykonanie nawierzchni piaskowej lub syntetycznej o powierzchni ok. 808.00 m2. w tvm usuniecie
asfaltu o pow. 683.00 m2
WARIANT l - wykonanie PIASKOWEJ nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, w tym:
Zakres nr 1 - Przygotowanie nawierzchni - usunięcie asfaltu i płyt betonowych o grubości min. 25 em,
oraz wykotłowanie terenu pod urządzenia zabawowe na głębokość 40 cm wraz z wywozem i utylizacją
materiału porozbiórkowego i urobku ( gruz, ziemia, piasek). Podłoże, na którym ma być wykonana
nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu placu
zabaw oraz sztuką budowlaną. Obrzeża równe.
Zakres nr 2 - (po zakończonym montażu urządzeń zabawowych)
a) Wykonanie nawierzchni piaskowej - podłoże winno być równe, pozbawione zanieczyszczeń
mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony
i wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. Piasek musi być
drobnoziarnisty ,,miękki", wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nie może
zawierać kamieni i innych i innych niebezpiecznych cząsteczek. Warstwa piasku musi mieć co
najmniej 40 cm głębokości. Dostarczony piasek musi posiadać aktualny atest higieniczny,
b) Uporządkowanie i zniwelowanie pozostałego terenu, ewentualne dowiezienie warstwy humusu na
tereny przyległe, które uległy zniszczeniu podczas wykonywanych prac, posianie trawy sportowej,
przeznaczonej na intensywne użytkowanie oraz odpornej na suszę.
WARIANT II - wykonanie SYNTETYCZNEJ nawierzchni bezpiecznej placu zabaw ( np,: z tworzywa
sztucznego, kauczuku, gumy itp.), w tym:
Zakres nr 1 - Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem i utylizacją materiału porozbiórkowego,
przygotowanie nawierzchni i wykonanie podbudowy pod ułożenie syntetycznej nawierzchni. Podłoże,
na którym ma być wykonana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta
nawierzchni, technologią robót, koncepcją zagospodarowania terenu placu zabaw oraz sztuką budowlaną.
W przypadku powierzchni nie przepuszczającej wody należy zapewnić odpowiedni spadek podłoża lub
umożliwienie odprowadzania wody deszczowej w inny sposób np. drenaż.
Zakres nr 2 - (po zakończonym montażu urządzeń zabawowych)
a) Wykonanie nawierzchni syntetycznej (np. modułowej, wylewanej) charakteryzującej się wysoką
odpornością m.in. na promienie UV, na uderzenia oraz na wilgoć, w kolorystyce uzgodnionej
z Zamawiającym (czerwonym, ceglastym).
Nawierzchnia powinna być zamontowana na przygotowany, wyrównany teren tak, aby brzegi nie
wystawały ponad grunt.
Nawierzchnia powinna posiadać aktualne atesty ( w tym atest higieniczny), karty nawierzchni,
certyfikaty jakości oraz instrukcję montażu.
Grubość nawierzchni dostosowana do wysokości spadania max. 1,6 m zgodnie z dostarczoną
przez dostawcę urządzeń zabawowych koncepcją rozmieszczenia urządzeń w terenie oraz
zwymiarowanych stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń jak również grubości
nawierzchni bezpiecznych. Urządzenia zabawowe opisane w Zadaniu nr 2.
b) Uporządkowanie i zniwelowanie pozostałego terenu, ewentualne dowiezienie warstwy humusu na
tereny przyległe, które uległy zniszczeniu podczas wykonywanych prac, posianie trawy sportowej,
przeznaczonej na intensywne użytkowanie oraz odpornej na suszę.
ZADANIE NR 2 - DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
DOSTAWA i montaż urządzeń zabawowych na uprzednio przygotowanym terenie, wraz z wykonaniem
rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie
zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać
m.in. rozmieszczenie urządzeń zabawowych w terenie oraz zwymiarowane strefy bezpieczeństwa
poszczególnych urządzeń jak również grubości nawierzchni bezpiecznych: piaskowej i syntetycznej.
1. Zestaw zabawowy systemowy - modułowy, metalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
składający się min. z: wieży x 4 szt, daszków x 3 szt. (daszki mogą być wymiennie zastąpione
elementem dekoracyjnym), zjeżdżalni łączonej, ślizgu stalowego boki z HDPE x 2 szt, schodów
prostych x 1 szt., zjeżdżalni spiralnej x 1 szt., wejścia słupki x 1 szt., wejścia łukowego z liną x 1 szt.,
pomostu x 1 szt., ścianki wspinaczkowej x 1 szt., uchwytów akrobatycznych x 1 szt. panelu
edukacyjnego ZEGAR x 1 szt. barierki x 12 szt. (w tym barierka kółko i krzyżyk i barierki ze
zwierzątkami), zjeżdżalni podwójnej - ślizgi stalowe, boki z HDPE - 3 szt., oraz daszek wykonane
z tworzywa HDPE, podesty okrągłe o średnicy min. 1,30m, wielkość strefy bezpieczeństwa około.10,5
x 10,0 m. Wysokość spadania max. 1,6m
2. Zestaw zabawowy systemowy - modułowy, metalowy, ocynkowany malowany proszkowo
składający się z wieży x 2szt, zjeżdżalni x 1 szt., ze zjeżdżalni łączonej, ślizg stalowy boki z HDPE x 2
szt, przeplotni łukowej - 1 szt., drabinki łukowej poziomej x 1 szt., drabinki pionowej x 3 szt. drabinki
łukowej x 1 szt., wejścia wspinaczkowego x 1 szt., drabinki linowej x 1 szt., liny wspinaczkowej x 2
szt., zjazdu strażackiego x 2 szt., słupy nośne wykonane o średnicy min. 60mm, podłoga
antypoślizgowa z tworzywa, ślizg z blachy nierdzewnej, boki z kolorowego tworzywa HDPE,
przeplotnia linowa z lin polipropylenowych wzmocnionych rdzeniem stalowym, łączniki
z wysokoudarowego tworzywa. Wielkość strefy bezpiecznej około 6,5 x 7,50 m Wysokość spadania
max 1,6m
3. Trampolina ziemna (1x1 m powierzchnia do skakania) - metalowa rama ze stali ocynkowanej
zakopana pod powierzchnią gruntu, w której zamocowana jest na sprężynach mata do skakania
wykonana z tworzywa. Boki trampoliny zabezpieczone płytami EPDM. Montaż bezpośrednio
w gruncie. - W kolorze do uzgodnienia z zamawiającym x 1 szt. Strefa bezpieczeństwa 4,60 x 4,60 m
4. Huśtawka bocianie gniazdo podpora huśtawki wykonana z profilu o przekroju 100 x 100 x 3, belka
pozioma z rury stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Całość malowana proszkowo farbami
zabezpieczającymi przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, siedzisko bocianie
gniazdo x 1 szt. Uchwyty wykonane stalowe ocynkowane i malowane proszkowo Strefa
bezpieczeństwa około 5,50 x 8,00 m. Wysokość spadania max 1,6m.
5. Huśtawka wieloosobowa - podpora huśtawki wykonana z profilu o przekroju 100 x 100 x 3, belka
pozioma z rury stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Całość malowana proszkowo farbami
zabezpieczającymi przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, siedzisko x 1szt.
linowe zamocowane za pomocą łańcuchów, zawiesia ze stali nierdzewnej. Strefa bezpieczeństwa
około 6,70 x 5,20 m. Z huśtawki można korzystać zarówno na stojąco jak i na siedząco. Wysokość
spadania max. 1,6m.
6. Karuzela platformowa - urządzenie o średnicy około 1,55m, o konstrukcji wykonanej z rur
stalowych, element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk, całość malowana metodą
proszkową odporną na warunki atmosferyczne, talerz z aluminium ryflowanego, siedziska karuzeli
wykonane z płyt HDPE. Średnica bezpieczeństwa 5,50m.
7. Zestaw systemowy dla młodzieży typu STREET WORKOUT - modułowy, metalowy, ocynkowany,
malowany proszkowo składający się min. z; 8 słupów o wysokości 3,05 m, 5 słupów o wysokości
1,5m, 2 szt. drążków do podciągania, 2 szt. drabinek pionowych, 2 szt. ławek do ćwiczeń, 1 szt. worka
treningowego, 1 szt. koła akrobatyczne długie, 1 szt. koła akrobatyczne krótkie, 1szł. poręczy
równoległych, 1 szt. rura pole dance, 1 szt. drabinka pozioma wąż, 1 szt. twister, wielkość strefy
bezpieczeństwa około 10,25 x 10,0 m, tablica informacyjna. Wysokość spadania max. 2,05 m;
8. Urządzenie siłowni plenerowej - biegacz - rama nośna wykonana z rur stalowych o średnicy 90x
3,6mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 - 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca
elementy mocujące wykopana z aluminium. Urządzenie montowane na nodze. Strefa
bezpieczeństwa: 4,10 x 3,50 m. Instrukcja użytkowania umieszczona na urządzeniu.
9. Urządzenie siłowni plenerowej - orbitrek i stepper - element nośny wykonany z profilu stalowego
200x120x5mm, wsporniki ruchome z rur stalowych o średnicy 40 - 63 x3,6mm. pokrywa
zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium. Strefa bezpieczeństwa: 5,60 x 3,60 m.
Instrukcja użytkowania umieszczona na urządzeniu. Urządzenie montowane na pylonie.
10. Urządzenie siłowni plenerowej - wioślarz urządzenie montowane na nodze, rama nośna wykonana
z rur stalowych o średnicy 90 x 3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 - 63 x 3,6
mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium. Strefa bezpieczeństwa
4,35x 3,85 m. Instrukcja użytkowania umieszczona na urządzeniu.
11. Urządzenie siłowni plenerowej - narty, rama nośna wykonana z rur stalowych o średnicy 90 x 3,6
mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 - 63 x 3,6 mm, pokrywa zabezpieczająca
elementy mocujące wykonana z aluminium. Strefa bezpieczeństwa 4,15 x 3,65 m. Instrukcja
użytkowania umieszczona na urządzeniu.
12. Urządzenie plac zabaw dla seniora - modułowy, metalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
składający się min: 1 szt. pomost niski, 1 szt. przeplotnia pozioma mała, 1 szt. pomost z belką, 1 szt.
pomost z betką, 1 szt. pomost z klockami, 1 szt. twister, 1 szt. masażer, 1 szt. słupek na sprężynie.
Strefa bezpieczeństwa 10,3 x 6,60 m. Wysokość swobodnego upadku 0,30 m.
13. Ławostół - 2 szt. - 1,85 x 1,6 x 0,75 m wysokość siedziska 0,45 m. Konstrukcja - rura o przekroju
50x3mm malowana proszkowo, blat i ławki wykonane z desek sosnowych impregnowanych.
Możliwość zamiany jednego z ławostołów na ławostół do szachów lub do gry w piłkarzyki.
14. Kosz na śmieci metalowy z daszkiem - 4 szt
15. Tablica informacyjna ogólna wraz z instrukcją i regulaminem na konstrukcji stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo osadzonej w gruncie z tablicą z płyty HPL. - 1 szt.
16. Ławka metalowo - drewniana z uzupełnieniem pomiędzy siedziskiem a oparciem w kolorze do
uzgodnienia z zamawiającym - 4 szt
17. Ławka metalowo - drewniana bez oparcia w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym - 2 szt
Wszystkie wymienione urządzenia powinny spełniać następujące wymagania:
1. Trwałe, wandaloodporne, bezpieczne, w tym: wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi,
kolorowymi kapslami: brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwiać zakleszczenia
palców, głowy i innych części ciała;
2. Konstrukcja zestawów wykonana z profili o przekroju okrągłym lub innym bez ostrych krawędzi,
ocynkowanych kąpielowo, malowanych proszkowo,
3. Elementy metalowe tj. Uchwyty, rurki i poręcze wykonane ze stali ocynkowanej, malowane
proszkowo,
4. Nie dopuszcza się sklejki oraz innych tworzyw sztucznych na w/w elementy,
5. Łańcuchy w huśtawkach ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
6. Podesty zestawów zabawowych z płyty podestowej powlekane warstwą antypoślizgową
z ryflowanego aluminium z tworzywa sztucznego,
7. Schody ze stopniami wykonanymi z antypoślizgowej blachy aluminiowej, zabezpieczenia boczne
z HDPE
8. Urządzenia winny być wyłącznie o jednorodnym charakterze
9. Do każdego urządzenia wymagane jest dostarczenie instrukcji użytkowania
w formacie A3 z możliwością do zamontowania na ogrodzeniu placu zabaw.
10. Każde urządzenie zamontowane na placu zabaw powinno zawierać trwałą tabliczkę znamionową
11. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca opracuje i dostarczy instrukcję użytkowania
i konserwacji wszelkich urządzeń wraz z harmonogramem niezbędnych przeglądów oraz założy
i dostarczy zamawiającemu książkę placu zabaw
12. Elementy zabawowe powinny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa
13. Elementy zabawowe powinny być rozmieszczone na wyznaczonym terenie w sposób umożliwiający
zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami
14. Montaż ha placu zabaw powinien być wykonany przez producenta lub uprawnioną ekipę zgodnie
z odrębną instrukcją montażu
Wszystkie urządzenia zabawowe stanowią obiekty małej architektury i zgodnie z przepisami ustawy
z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) muszą
spełniać wymogi bezpieczeństwa.
Prace należy wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, wymogami
technologicznymi oraz przepisami BHP i ppoż.
ZADANIE NR 3 - WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu Polbruk wokół nowopowstałego placu zabaw
o powierzchni 180,00 m2
Zakres robót
o wykonanie koryta w gruncie,
o wywóz gruzu i urobku,
o ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej,
o wykonanie warstwy odsączającej z piasku
o wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego wraz z zagęszczeniem
o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6cm i wymiarach 10x20 em
w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, na podsypce bazaltowej, spoiny wypełnione mączką
bazaltową 0-2mm
o odtworzenie trawników wzdłuż chodnika (rekultywacja terenu humusem wraz z posianiem trawy)
Prace należy wykonać w sposób zgodny wymogami technologicznymi, obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP i p.poż.
Plac budowy należy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczny i bezkolizyjny dostęp do klatek
schodowych. Komunikacja musi przebiegać utwardzonymi i odgrodzonymi drogami. Powyższe należy
zapewnić poprzez odcinkową realizację robót lub / i wykonanie utwardzonych dojść tymczasowych.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2020r, o godz. 10:15 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 211.
3. W związku z stanem epidemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2, wykonawcy nie mogą być obecni
podczas otwarcia ofert.
4. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, decyduje data doręczenia. Oferty złożone po terminie
podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom.

Specyfikacja:
3. Specyfikacja istotnych warunków została zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego tj. http://smlw.opole.pl/44/63/przetargi-remontowo-budowlane.html oraz wywieszona
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. 114, w terminie do 08 grudnia 2020r.
do godz.10;00.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie elektronicznej na adres e-mail
przetargi@sm.opole.pl.

Miejsce i termin realizacji:
1. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 10 kwietnia 2021 r.
2. Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone w sposób ciągły bez zbędnych przerw,
dopuszcza się jedynie przerwy, które wynikają z technologii prowadzonych robót.
3. Oferta winna zawierać czas realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy
oraz harmonogram robót.
4. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień, w którym Wykonawca zakończył wszystkie roboty
objęte umową, uporządkował teren robót, usunął poza teren budowy wszystkie wytworzone odpady
i pozostałości oraz przedstawił wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wszystkie niezbędne do
odbioru dokumenty.

Wymagania:
IV. USTALENIE CENY ZAMÓWIENIA
1. Cena zamówienia brutto winna być ustalona na podstawie Wytycznych Zamawiającego określonych
w niniejszej specyfikacji, uwzględniając roboty montażowe, nawet nie wskazane przez
Zamawiającego, których konieczność wykonania Wykonawca jako profesjonalista powinien był
przewidzieć. Jednostką obmiarową wykonania nawierzchni bezpiecznej (piaskowej, syntetycznej,
trawiastej) jest 1 m2. Zaproponowana cena powinna obowiązywać w całym okresie realizacji.
2. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto.
3. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe
(art.632 kodeksu cywilnego).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót, a tym samym ceny
zamówienia. Wartość oferty skorygowana zostanie do określonego zakresu.
5. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi
mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia. &
6. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi on należycie
ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia
ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.
Cena ryczałtowa wskazana przez wykonawcę w okresie ważności umowy nie może ulec zmianie.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył
w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte
w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od zaplanowanych środków na
ten ceł przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót wynikającego z obmiaru, a tym
samym ceny zamówienia. Wartość oferty skorygowana zostanie do określonego zakresu.
10. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych, po potwierdzeniu
powyższego zakresu przez Zamawiającego.
11. Cena w/w robót ustalona będzie na podstawie kosztorysów dodatkowych/cen jednostkowych
wskazanych w formularzu ofertowym, przy czym w przypadku robót zamiennych kosztorys ofertowy
będzie skorygowany o roboty, z których się zrezygnuje.
12. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, pod
warunkiem, że wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót powierzonych
podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr3ćo SIWZ Wykaz podwykonawców.
13. Realizacja prac będzie skoordynowana z montażem urządzeń zabawowych.
V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia z tytułu :
a) gwarancji jakości oraz rękojmi wykonanych robót, po zakończeniu robót, w wysokości
2,5% wynagrodzenia umownego brutto, w zaokrągleniu w górę do pełnych setek, w formie
kaucji na okres udzielonej gwarancji; Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia
w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej lub bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, udzielonej na okres o 30 dni dłuższy od okresu
gwarancji jakości liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
2. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, będą zwracane w wartości nominalnej.
3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, na urządzenia,
nawierzchnię bezpieczną syntetyczną oraz chodniki na okres 60 miesięcy.
4. Oferent zobowiąże się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej
250.000,00 zł w całym okresie wykonania umowy, polisa będzie stanowiła załącznik do umowy
z Wykonawcą.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH SPEŁNIENIE
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy wyrządzili szkodę,
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
2. Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
3. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo
ukończył co najmniej 3 roboty objęte przetargiem, o wartości brutto minimum 50.000,00 zł każda
W celu potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca powinien dostarczyć:
- Zestawienie robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wskazanego
w punkcie VI. 3 b) niniejszej SIWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to należy
przedstawić na załączniku nr 2
- Referencje potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w punkcie VI.3 niniejszej SIWZ.
3. W przypadku gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum (Oferenci wspólnie składający ofertę):
a) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia udzielone przez pozostałych
członków konsorcjum a określające skład konsorcjum, wskazanie lidera konsorcjum (podmiotu
upoważnianego), zakresu pełnomocnictwa (do złożenia wspólnej oferty i zawarcia wspólnej
umowy), oznaczenie czasu trwania konsorcjum oraz czasu na jaki pełnomocnictwo zostało
udzielone (oba te okresy nie mogą być krótsze niż czas realizacji przedmiotu zamówienia i okres
udzielonej gwarancji),
b) za spełnienie warunków, o których mowa w punktach VI.2 uznaje się łączne wypełnienie
niniejszych wymogów przez członków konsorcjum,
c) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenia każdego członka konsorcjum
o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i udzieloną gwarancję.
4. W przypadku gdy Oferent zamierza powierzyć część robót podwykonawcy, zobowiązany jest
przedstawić:
a) nazwę podwykonawcy,
b) zakres prac powierzanych podwykonawcy,
c) wartość prac powierzanych podwykonawcy,
5. Oferta może zostać odrzucona wówczas, gdy cechować ją będą znamiona nieuczciwej konkurencji,
przejawiającej się w szczególności podaniem nieprawdziwych danych oraz przy zaoferowaniu ceny
znacząco odbiegającej od średniej ceny złożonych ofert.
5. Oferent wyraża zgodę na następujące warunki płatności:
Zadanie nr 1 - maksymalnie 2 faktury -1 faktura częściowa i faktura końcowa,
Zadanie nr 2 - maksymalnie 2 faktury -1 faktura częściowa i faktura końcowa,
Zadanie nr 3 - 1 faktura końcowa.
Termin płatności faktur - 21 dni. Faktura częściowa będzie płatna za wykonanie etapu robót, faktura
końcowa będzie płatna po wykonaniu całego zadania robót. Podstawą do wystawienia faktury
częściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonanego etapu robót, a dla faktury końcowej
protokół odbioru końcowego bez uwag.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w formie przelewu na konto Zamawiającego: PKO BP
S.A. Opole 10 1020.3668 0000 5702 0010 2558 w wysokości
Zadanie nr 1 -1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
Zadanie nr 2 -1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
Zadanie nr 3 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
2. Wadium powinno wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 07.12.2020r. (data uznania rachunku
Zamawiającego). Zamawiający uzna warunkowo zabezpieczenie oferty wadium, również w sytuacji,
kiedy Oferent wykona przelew środków na rachunek Zamawiającego i przedłoży wydruk z systemu
bankowego potwierdzający wykonany przelew, a środki zostaną uznane na rachunku zamawiającego
nie później niż w dniu otarcia ofert lub dokona wpłaty wadium w kasie i przedłoży wraz z ofertą
potwierdzenie wpłaty wadium.
3. Oferta, która nie będzie zabezpieczona w/w kwotą wadium zostanie odrzucona. Oferent wybrany traci
wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy. Wadium zostanie zwrócone
Oferentom w wartości nominalnej.
4. Dyspozycja w zakresie zwrotu wadium dla Oferenta:
którego oferta została wybrana do realizacji - zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni
roboczych od daty podpisania umowy przez obie strony i wniesieniu przez Oferenta zabezpieczenia
z tytułu należytego wykonania umowy,
którego oferta nie została wybrana - zostanie przekazana do banku w ciągu 7 dni roboczych
od daty wyboru wykonawcy.
5. Wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu lub na inny, jeżeli taki wskaże
Oferent - (w formie pisemnej).
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
1. Formularz ofertowy według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, z propozycją ceny netto przedmiotu
zamówienia opracowaną zgodnie z niniejszą SIWZ.
2. Proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy,
przedstawiony zgodnie z punktem VI! niniejszej SIWZ (zawarte w formularzu ofertowym).
3. Oświadczenia (zawarte w formularzu ofertowym):
o przyjęciu warunków specyfikacji i projektu umowy,
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
o ubezpieczeniu się od odpowiedzialności cywilnej jeżeli oferta zostanie wybrana lub posiadaniu
ubezpieczenia i przedłożenia polisy OC przed podpisaniem umowy, na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 250.000,00 zł,
o wizji lokalnej oraz uzyskaniu informacji koniecznych do przygotowania oferty,
o nie podleganiu wykluczeniu z przyczyn wskazanych w punkcie VI. SIWZ,
o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianym w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia w toku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego . (Jeśli dotyczy)
4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub
Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie VI.3
SIWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to należy przedstawić na załączniku nr 2 wraz
referencjami potwierdzającymi spełnienie warunku.
6. Wykaz podwykonawców, wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót
powierzonych podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3
7. Dowód wpłaty wadium
8. Karty techniczne zaoferowanej nawierzchni bezpiecznej - syntetycznej (dotyczy Zadania nr1)
9. Dokumenty dotyczące oferowanych urządzeń/ produktów (dotyczy Zadania nr 2):
Zdjęcia oferowanych elementów zabawowych i urządzeń / ilustracje katalogowe z informacją
techniczną - wymiary urządzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materiałów,
z których zbudowane jest urządzenie, sposób montażu w gruncie a także wykaz funkcji danego
urządzenia.
Karty techniczne urządzeń z opisem elementów składowych zestawów z wymiarami tych
urządzeń i stref bezpieczeństwa.
Szczegółową kalkulację z cenami każdego elementu zabawowego, uwzględniające koszty ich
montażu
X. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem:
Nazwa wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole
Oferta
PRZETARG - plac zabaw na terenie Osiedla nr I, Zadanie częściowe nr......
Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2020r do godziny 10:00
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta.
3. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
Przesłane dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane do pliku *.pdf
oraz spakowane do pliku w formacie *.zip zaszyfrowanego hasłem. Hasło do rozpakowania plików
oferty należy wysłać na wyżej wskazany adres e-mail, w dniu otwarcia ofert, najpóźniej do godziny
10:00.
Oferent, najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, zobowiązany będzie
dostarczyć ofertę w oryginale na adres Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma na piśmie powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian lub wycofania oferty. Ofertę można
wycofać lub wprowadzić do niej zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert.
7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, zaparafowane i ułożone w kolejności
wynikającej z punktu IX niniejszej SIWZ. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały bądź
kserokopie) powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
XII. TERMIN I WYBÓR OFERT
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym.
2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 08 stycznia 2021 r. O wynikach przetargu Oferenci zostaną
powiadomieni pisemnie.
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami: cena
Cena oferty brutto C - waga 100 pkt.
Cena oferty brutto - będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C -........................-...........-- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
3. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg powyższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku.
XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY
1. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego nie stanowi zawarcia umowy.
2. Projekt umowy, zawierający wszystkie uwarunkowania oferty, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
3. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca
zobowiązany jest podpisać umowę.
4. Oferent zobowiąże się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 pod rygorem utraty
wadium.
5. Oferent będzie związany złożoną ofertą do dnia 08.01.2021 r.
6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
7. Zamawiający na etapie zawierania umowy dopuszcza możliwość korekty zakresu robót.
8. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedłoży Zamawiającemu polisę OC na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 250.000,00 zł,
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą
przekazywane wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faksem lub drogą
elektroniczną na adresy/numery wskazane w niniejszym punkcie, a udzielane odpowiedzi będą
przekazywane Oferentom na adresy/numery wskazane w zapytaniu.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień co do treści SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej
nie później niż do 04.12.2020 r. pod warunkiem, że pisemny wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści
SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
01.12.2020 r. do godz. 12;00 (decyduje data i godzina doręczenia). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynie po terminie składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SiWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Zapytania powinny być składane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub mailem na adres
przetargi@sm.opole.pl spoldzielnia@sm.opole.pl
XVI. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo nie wybrania żadnej z ofert oraz
unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Kontakt:
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są w sprawach formalnych: Pani Anna Feruś
tel. 77/4624741, 77/4624702 i Pani Aleksandra Dulik tel. 77/4624724, 77/4624702.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii