Przetarg: Oczyszczanie skrzynek legowych dla ptakow oraz skrzynek dla nietoperzy

Przedmiot:

Oczyszczanie skrzynek legowych dla ptakow oraz skrzynek dla nietoperzy

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
https://platformazakupowa.pl/transakcja/416992
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-01-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WGK-I.271.1.5.2021 Oczyszczanie skrzynek legowych dla ptakow oraz skrzynek dla nietoperzy
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Oczyszczanie skrzynek legowych dla ptakow oraz skrzynek dla nietoperzy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Skrzynki zlokalizowane są na terenach zieleni i w lasach komunalnych Bydgoszczy.

Wyjęcie ze skrzynek ptasich gniazd lub innych materiałów znajdujących się
w skrzynkach, np. piór i patyków, i pozostawienie ich na gruncie w sąsiedztwie skrzynki,
nie wolno wyrzucać gniazd i jaj tegorocznych (szczególną ostrożność należy wykazać
przy czyszczeniu skrzynek nurogęsi, które mogą składać jaja już w lutym).

Usunięcie odchodów i innych materiałów naniesionych przez zwierzęta lub wiatr ze skrzynek dla nietoperzy.

W przypadku stwierdzenia osłabienia mocowania skrzynek dla ptaków lub nietoperzy, każdorazowo należy poprawiać ich mocowanie poprzez wbicie dodatkowego gwoździa.

W przypadku stwierdzenia zniszczeń, skrzynki zniszczone skrzynki należy usunąć i odnotować ten fakt w sprawozdaniu.

Skrzynki zniszczone, nienadające się do zachowania Wykonawca zdemontuje i zutylizuje
we własnym zakresie.

Z uwagi na lokalizację skrzynek na terenach zieleni urządzonej i w lasach, dojazd
do poszczególnych drzew, na których zawieszono skrzynki nie jest możliwy
i dlatego w kalkulacji czasu i kosztów zadania należy uwzględnić konieczność dojścia do drzew.

Skrzynki są zamontowane na różnej wysokości - od ok. 3 m do 7 m nad poziomem gruntu, często w miejscach trudnodostępnych, np. skrzynki dla nurogęsia bezpośrednio nad wodami Starego Kanału Bydgoskiego. Planując zadanie należy uwzględnić trudności związane z dotarciem do skrzynek (lokalizacja i wysokość).

Zamawiający może w dowolnym momencie prac dołączyć do realizującego zadanie.

Po wykonaniu prac Wykonawca zadania zobowiązany jest sporządzenia sprawozdania
z wykonanych prac. Zamawiający przekaże Wykonawcy zadania tabele pomocnicze
na potrzeby sprawozdania.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że słupki na odcinku ,,Tramwaj Fordon" są niestabilne, skrzynki należy przewiesić do najbliższego lasu komunalnego i fakt ten odnotować w sprawozdaniu.

UWAGA: realizujący zamówienie powinien mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie umożliwiającym samodzielne i rzetelne wykonanie zadani

Dokument nr: ID 416992

Składanie ofert:
Składanie: 29-01-2021 16:00:00
Otwarcie : 01-02-2021 08:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/416992

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zadanie polega na:
- oczyszczeniu 700 skrzynek lęgowych dla ptaków oraz 93 skrzynek dla nietoperzy,
- dowieszeniu 30 nowych skrzynek lęgowych w miejsce starych i zniszczonych,
- wykonaniu prostych korekt wiszących skrzynek,
- usunięciu skrzynek uszkodzonych,
- weryfikacji faktycznej liczby i typu skrzynek w terenie,
- wykonaniu sprawozdania z realizacji zadania (z podziałem na typy skrzynek: drobne ptaki śpiewające, kawka, nurogęś, nietoperze).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczeółowy opis zadnia.
Skrzynki zlokalizowane są na terenach zieleni i w lasach komunalnych Bydgoszczy.
Wyjęcie ze skrzynek ptasich gniazd lub innych materiałów znajdujących się
w skrzynkach, np. piór i patyków, i pozostawienie ich na gruncie w sąsiedztwie skrzynki,
nie wolno wyrzucać gniazd i jaj tegorocznych (szczególną ostrożność należy wykazać
przy czyszczeniu skrzynek nurogęsi, które mogą składać jaja już w lutym).
Usunięcie odchodów i innych materiałów naniesionych przez zwierzęta lub wiatr ze skrzynek dla nietoperzy.
W przypadku stwierdzenia osłabienia mocowania skrzynek dla ptaków lub nietoperzy, każdorazowo należy poprawiać ich mocowanie poprzez wbicie dodatkowego gwoździa.
W przypadku stwierdzenia zniszczeń, skrzynki zniszczone skrzynki należy usunąć i odnotować ten fakt w sprawozdaniu.
Skrzynki zniszczone, nienadające się do zachowania Wykonawca zdemontuje i zutylizuje
we własnym zakresie.
Z uwagi na lokalizację skrzynek na terenach zieleni urządzonej i w lasach, dojazd
do poszczególnych drzew, na których zawieszono skrzynki nie jest możliwy
i dlatego w kalkulacji czasu i kosztów zadania należy uwzględnić konieczność dojścia do drzew.
Skrzynki są zamontowane na różnej wysokości - od ok. 3 m do 7 m nad poziomem gruntu, często w miejscach trudnodostępnych, np. skrzynki dla nurogęsia bezpośrednio nad wodami Starego Kanału Bydgoskiego. Planując zadanie należy uwzględnić trudności związane z dotarciem do skrzynek (lokalizacja i wysokość).
Zamawiający może w dowolnym momencie prac dołączyć do realizującego zadanie.
Po wykonaniu prac Wykonawca zadania zobowiązany jest sporządzenia sprawozdania
z wykonanych prac. Zamawiający przekaże Wykonawcy zadania tabele pomocnicze
na potrzeby sprawozdania.
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że słupki na odcinku ,,Tramwaj Fordon" są niestabilne, skrzynki należy przewiesić do najbliższego lasu komunalnego i fakt ten odnotować w sprawozdaniu.
UWAGA: realizujący zamówienie powinien mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie umożliwiającym samodzielne i rzetelne wykonanie zadani
UWAGI
Zadanie powinno być zrealizowane od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2021r.
Kryterium jakim Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty to najniższa zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.
D. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Katarzyna Peszyńska - tel. 52-58-58-465; Kinga Rubaszewska - tel. 52-58-58-669; Justyna Olszewska - tel. 52-58-58-032.
E. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 29 stycznia 2021r.
o godz. 1600.
F. Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej
OPEN NEXUS
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Dariusz Gromala
Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus