Przetarg: Dostawa podrozjazdnic strunobetonowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa podrozjazdnic strunobetonowych

Data zamieszczenia: 2021-01-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Dział gospodarki materiałowej i zamówień w Bydgoszczy
. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
leszek_soleta@plk-sa.pl
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/8625/details
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-01-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA podrozjazdnic strunobetonowych

Dokument nr: 0554/IZ13GM/01109/00249/21/P

Otwarcie ofert: 37. Termin otwarcia ofert:
2021-01-27 10:00
38. Miejsce otwarcia ofert:
Platforma Zakupowa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/8625/details
Termin zbierania ofert:
2021-01-27 10:00 (Pozostało: 4 Dni 18 Godzin 18 Minut)
34. TERMIN SKŁADANIA ofert:
2021-01-27 10:00
35. Miejsce składania ofert:
Platforma Zakupowa

Miejsce i termin realizacji:
32. Termin wykonania zamówienia:
2021-02-15 14:00
33. Miejsce realizacji zamówienia:
Bydgoszcz

Wymagania:
Informacje o postępowaniu
20. Dodatkowe informacje:
Puste
21. Miejsce pobrania specyfikacji:
Platforma Zakupowa
22. Informacja o zamówieniach dodatkowych/uzupełniających :
Puste
23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
24. Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy :
Puste
25. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :
Puste
26. Warunki udziału w postępowaniu:
Zgodnie z OPZ
27. Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium
28. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100,00%
29. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
30. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych:
31. Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
39. Okres związania ofertą:
30 dni

Kontakt:
18. Osoba kontaktowa:
Leszek Soleta
Adres mailowy do osoby kontaktowej :
leszek_soleta@plk-sa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii