Przetarg: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
48 58 527 94
Karolina.Krupinska@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 48 58 527 94
Termin składania ofert: 2021-04-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

1 Rybno Gniewino gmina wiejska nr dzial.: 39/49
budowa przyłacza kablowego wg WP-P/20/084895;
sprawa ZN/3088/3636MZI/2021/2101618
2 Robakowo Luzino gmina wiejska Ul. Konwaliowa nr dzial.: 75/17
budowa przyłacza kablowego z ist. już ZK (wg OBI/36/2000968) wg WP-P/20/040742;
sprawa ZN/3078/3636MZI/2021/2101612
3 Karczemki Szemud gmina wiejska Ul. Jeziorna - nr dzial.: Dobrzewino-365/18
wplecenie P2 w ist. kabel wg WP-P/20/077996,078000;
sprawa ZN/3081/3636MZI/2021/2101614
4 Luzino Luzino gmina wiejska - nr dzial.: Luzino-833/17
wplecenie w ist. kabel wg WP-P/21/001576;
sprawa ZN/3080/3636MZI/2021/2101600
5 Linia Linia gmina wiejska Ul. Szkolna 19 nr dzial.: Linia-530/21, Linia-532/2
budowa przyłacza kablowego z ist. słupa wg WP-P/21/006340;
sprawa ZN/3082/3636MZI/2021/2101608
6 Dobrzewino Szemud gmina wiejska Ul. Sosnowa - nr dzial.: Dobrzewino-303/19
wplecenie w ist. kabel wg WP-P/20/080491;
sprawa ZN/3084/3636MZI/2021/2101606
7 Bojano Szemud gmina wiejska Ul. Rzemieślnicza 9 nr dzial.: Bojano-399/72
budowa przyłacza kablowego z ist. ZK wg WP-P/20/082955;
sprawa ZN/3086/3636MZI/2021/2101605
8 Bojano Szemud gmina wiejska Ul. Majora Bojana - nr dzial.: Bojano-534/3
wplecenie P2 wg WP-P/21/004884,004889;
sprawa ZN/3087/3636MZI/2021/2101604

Dokument nr: 543/P/21/Wejherowo

Otwarcie ofert: Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 29-04-2021 godz. 08:50

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem:
https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/proceduryregulaminy-
wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 29-04-2021 godz. 08:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 02-11-2021
Przetarg nr 2 - 08-11-2021
Przetarg nr 3 - 02-11-2021
Przetarg nr 4 - 02-11-2021
Przetarg nr 5 - 02-11-2021
Przetarg nr 6 - 05-11-2021
Przetarg nr 7 - 02-11-2021
Przetarg nr 8 - 05-11-2021

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą
można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Karolina Krupińska, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 58 527 94 46
adres email: Karolina.Krupinska@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii