Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-04-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO I GMINA DUBIECKO
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko
powiat: przemyski
zamowienia@dubiecko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dubiecko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-05-30 17:30:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Dubiecko
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem rozeznania cenowego jest budowa oświetlenia ulicznego (wraz z dostawą materiałów) na terenie Miasta i Gminy Dubiecko:1) Zadanie 1 - Budowa oświetlenia ulicznego przy Ul. Śliwnickiej w Dubiecku2) Zadanie 2 - Budowa oświetlenia ulicznego przy Ul. Górkowej w Dubiecku3) Zadanie 3 - Budowa oświetlenia na parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Dubiecku4) Zadanie 4 - Budowa oświetlenia ulicznego ,,Nad Sanem" w miejscowości Nienadowa5) Zadanie 5 - Budowa oświetlenia na parkingu w miejscowości Nienadowa6) Zadanie 6 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedmieście Dubieckie (w kierunku na Winne - etap 2)7) Zadanie 7 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienadowa (za Gorzelnią - etap 2)

CPV: 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00044755, PZP.271.2.2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający zamierza powierzyć wykonywanie tego zadania osobie prawnej - Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku (GK). Jest to spółka w której 100% udziału posiada Miasto i Gmina Dubiecko i sprawuje nad GK kontrolę prawną odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami GK. Ponad 90% działalności GK dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Miasto i Gminę Dubiecko. W spółce tej nie ma bezpośredniego kapitału prywatnego. GK posiada doświadczenie, potencjał kadrowy i odpowiedni sprzęt, tym samym dając gwarancję na prawidłową realizację tego zadania.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku
5.1.2.) Ulica: ul. Przemyska 10
5.1.3.) Miejscowość: Dubiecko
5.1.4.) Kod pocztowy: 37-750
5.1.5.) Województwo: podkarpackie
5.1.6.) Kraj: Polska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii