Przetarg: Wykonanie projektów budowlano wykonawczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
585279291
Radoslaw.Dyl@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 585279291
Termin składania ofert: 2021-05-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie projektów budowlano wykonawczych:
1 Skrzeszewo Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 324/34
827# Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz.
324/34 w miejscowości Skrzeszewo.
sprawa ZN/3632/3535MZI/2021/2101740
2 Sierakowice Sierakowice gmina wiejska Ul. Mirachowska nr dzial.: 1351/4
827# Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz.
1351/4 w miejscowości Sierakowice
sprawa ZN/3630/3535MZI/2021/2101693
3 Przyjaźń Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 96/40
827# Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz.
96/40 w miejscowości Przyjaźń.
sprawa ZN/3626/3535MZI/2021/2101738
4 Przyjaźń Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 96/38
827 # Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz.
96/38 w miejscowości Przyjaźń.
sprawa ZN/3623/3535MZI/2021/2101736
5 Przyjaźń Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 96/37
827# Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz.
96/37 w miejscowości Przyjaźń.
sprawa ZN/3621/3535MZI/2021/2101737
6 Kościerzyna Kościerzyna gmina miejska Ul. ks. Jerzego Popiełuszki nr dzial.: 79/9
827# Budowa linii kablowej nN dla zasilania budynku jednorodzinnego na dz. 79/8,
79/9 w ml. Kościerzyna Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki gm. Kościerzyna.
sprawa ZN/3617/3535MZI/2021/2101685
7 Karsin Karsin gmina wiejska Ul. Ogrodowa nr dzial.: 1096
827 # Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania domu jednorodzinnego oraz
budynku gospodarczego na dz. 1096 w m. Karsin Ul. Ogrodowa gm. Karsin.
sprawa ZN/3616/3535MZI/2021/2101636
8 Grzybowo Kościerzyna gmina wiejska nr dzial.: 205/5
827# Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalno -
usługowego na dz. 205/5 w m. Grzybowo gm. Kościerzyna.
sprawa ZN/3614/3535MZI/2021/2101680
9 Chmielno Chmielno gmina wiejska nr dzial.: 194/5
827# Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania studni głębinowej na dz. 194/5
w miejscowości Chmielno
sprawa ZN/3613/3535MZI/2021/2101750
10 Gdańsk Gdańsk gmina miejska Ul. Potokowa nr dzial.: 37-152/3
823#Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii kablowej nn - 0,4kV dla
zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na podstawie WP -
P/20/079780.
sprawa ZN/3611/3131MZI/2021/2101546

Dokument nr: 658/P/21/Kartuzy, Gdańsk

Otwarcie ofert: Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 19-05-2021 godz. 09:00

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 19-05-2021 godz. 08:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 15-12-2021
Przetarg nr 2 - 15-12-2021
Przetarg nr 3 - 15-12-2021
Przetarg nr 4 - 15-12-2021
Przetarg nr 5 - 15-12-2021
Przetarg nr 6 - 15-12-2021
Przetarg nr 7 - 15-12-2021
Przetarg nr 8 - 15-12-2021
Przetarg nr 9 - 15-12-2021
Przetarg nr 10 - 22-10-2021

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Radosław Dyl, w godz. 8:00-14:00, tel. 585279291
adres email: Radoslaw.Dyl@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii