Przetarg: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 527 92 75
beata.bykowska@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 527 92 75
Termin składania ofert: 2021-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie
projektów budowlano-wykonawczych
1 Bielkowo Kolbudy gmina wiejska Ul. Irysowa nr dzial.: 331/236
825#Budowa przyłącza kablowego nn.
sprawa ZN/3836/3333MZI/2021/2102020
2 Straszyn Pruszcz Gdański gmina wiejska Ul. Spacerowa 1 nr dzial.: 85/25
825#Budowa przyłącza kablowego nn .
sprawa ZN/3838/3333MZI/2021/2102022

Dokument nr: 703/P/21/Tczew

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 27-05-2021 godz. 09:20

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 27-05-2021 godz. 08:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 18-11-2021
Przetarg nr 2 - 18-11-2021

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Beata Bykowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 92 75
adres email: beata.bykowska@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii