Przetarg: Wykonanie robót dekarskich

Przedmiot:

Wykonanie robót dekarskich

Data zamieszczenia: 2021-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Żagański
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
powiat: żagański
tel. 68 477-79-11
zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Żagań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 477-79-11
Termin składania ofert: 2021-05-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn. ,,Wykonanie robót dekarskich na dachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie"
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem prac jest wykonanie robót dekarskich na dachu hali sportowej, poprzez: dwukrotne krycie papą termozgrzewalna, wymianą obróbek blacharskich, założenie nowego orynnowania i rur spustowych oraz konserwacja znajdujących się na dachu wentylatorów
Zakres prac obejmuje :

Rozstawienie rusztowania
Usunięcie warstw papy do deskowania
Zdemontowanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych z blach nie nadającej się do ponownego użytku.
Rozebranie deskowania dachu z desek łączonych na styk
Jednostronne nabicie desek grubości 32 mm na krokwie
Ułożenie płyt OSB na gotowym podłożu
Gruntowanie podłoża na zimno emulsja asfaltowa
Pokrycie dwukrotne dachu papą termo zgrzewalną
Wykonanie dyletacji z blachy ocynkowanej
Założenie izolacji typu izoklin w uprzednio wyciętych bruzdach
Zamocowanie na ogni murze listew maskujących i uszczelnienie sylikonem
Ręczne oczyszczenie elementów metalowych wentylatorów z farb
Pomalowanie emalia wtalową wentylatorów
Zamontowanie rynien dachowych grubości 0,55mm półokrągłych średnicy 15 cm
Zamontowanie rur spustowych gr 55mm okrągłe średnicy 12 cm
Zamontowanie wyczystek rur spustowych
Zamontowanie lei rur spustowych (sztucerów)
Założenie kolanek rur spustowych z blachy ocynkowanej
Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm i szerokości w rozwinięciu 25 cm
Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm i szerokości w rozwinięciu 15 cm (obróbki kominów )
Wywiezienie papy z terenu budowy

Szczegółowy zakres robót określa KOSZTORYS ŚLEPY - który służy jako dokumentacja pomocnicza.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy przedłożenia wypełnionego kosztorysu ślepego, na którego podstawie została skalkulowana oferta.

Dokument nr: ZP.271.10.2021

Składanie ofert:
Ofertę prosimy dostarczyć w kopercie/opakowaniu z napisem: ,,Wykonanie robót dekarskich na dachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie" do dnia 26 maja 2021r. do pokoju nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu Ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań lub tylko poprzez złożenie jej w formie elektronicznej:
- na adres zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl (podpisany skan dokumentu)

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy (termin ten uwzględnia już niesprzyjające warunki atmosferyczne)

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
- Iwona Hryniewiecka - Sekretarz w dni robocze w godzinach od 8.00
do 15.00 tel. 68 477-79-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii