Przetarg: Remont dachu

Przedmiot:

Remont dachu

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,RYF"
ul. B. Chrobrego 39
44-201 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. 502 276 104
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 502 276 104
Termin składania ofert: 2021-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Reymonta 63 ABCD w Rybniku

Opis zakresu prac :

-naprawa kominów

-renowacja pokrycia dachu w systemie Hydronylon

Planowany termin rozpoczęcia prac czerwiec 2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,OFERTA NA REMONT DACHU-REYMONTA 63 ABCD" w terminie do 31.05.2021 r. do godz. 14

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej"RYF" w Rybniku przy ul.B.Chrobrego 39.

Wymagania:
Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót
Oferta powinna zawierać:

kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania,
termin realizacji,
okres gwarancji na wykonane prace,
termin płatności za wykonane prace,
potwierdzenie autoryzacji wykonywania w technologii Hydronylon przez firmę Proof-Tech.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych

Kontakt:
Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii