Przetarg: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 527 97 76
natalia.kosila@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 527 97 76
Termin składania ofert: 2021-05-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
projektów budowlano-wykonawczych
3) Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie projektów budowlano wykonawczych:
1 Lisewiec Kolbudy gmina wiejska Ul. Ustronna nr dzial.: 106/1
825#Dostosowanie stacji transformatorowej , budowa linii kablowej , budowa
przyłącza kablowego nn.
sprawa ZN/3884/3333MZI/2021/2102054
2 Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański gmina miejska Ul. Ogrodowa nr dzial.: 455
825#Dostosowanie stacji transformatorowej , budowa linii kablowej nn.
sprawa ZN/3886/3333MZI/2021/2102058
3 Piekło Dolne Przywidz gmina wiejska Ul. Zabawowa nr dzial.: 66/11
825#Dostosowanie stacji transformatorowej , przebudowa linii napowietrznej ,
budowa przyłącza kablowego nn
sprawa ZN/3887/3333MZI/2021/2102060
4 Rokitnica Pruszcz Gdański gmina wiejska Ul. Ogrodowa nr dzial.: 279/1
825#Budowa przyłącza kablowego nn.
sprawa ZN/3885/3333MZI/2021/2102055

Dokument nr: 716/P/21/Tczew

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 26-05-2021 godz. 08:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 14-01-2022
Przetarg nr 2 - 14-01-2022
Przetarg nr 3 - 14-01-2022
Przetarg nr 4 - 14-01-2022

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Natalia Kosiła, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 97 76
adres email: natalia.kosila@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii