Przetarg: Wykonanie projektów budowlano wykonawczych

Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlano wykonawczych

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
ul. al. Wolności 8
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
62 500 23 54
beata.bartnik@energa.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: 62 500 23 54
Termin składania ofert: 2021-05-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Parczew Sieroszewice gmina wiejska nr dział.: 237/14, 237/15, 237/16, 237/17, sprawa ZN/3443/4242MZI/2021/2101440 237/18, 237/19 745#Opracowanie projektu budowlanego pt. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn. obwód I ze stacji nr 22 866 z zastosowaniem przewodu AsXSn 4x95 mm2 długość około 420 m . Budowa linii kablowej nn kablem typu NA2XY 4x120 długość około 280 m ( niezbędne uzyskanie pozwolenia na budowę). Na podstawie obliczeń dopasować transformator do zwiększonego poboru mocy.

Dokument nr: 623/P/21/Ostrów Wlkp.

Otwarcie ofert: Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 26-05-2021 godz. 10:30

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/ Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 4 do 26-05-2021 godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 31-01-2022

Wymagania:
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

Kontakt:
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Beata Bartnik, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 23 54 adres email: beata.bartnik@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii