Przetarg: Dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem do zainstalowania, uruchomienia i funkcjonowania...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem do zainstalowania, uruchomienia i funkcjonowania systemu odbioru programów RTV w pokojach pacjentów

Data zamieszczenia: 2021-05-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
ul. Gen. F. Rzewuskiego 8
28-100 Busko-Zdrój
powiat: buski
tel. 41 378 24 17, fax. 41 378 03 32
biuro@szpitalwojskowy.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Busko-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 378 24 17, f
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DYREKTOR
21 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
SP ZOZ W BUSKU-ZDROJU
zwany dalej ,, Wydzierżawiającym"
działając na podstawie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w związku z ustawą z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z2016 r. póz. 2147) oraz rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 ze zm.)
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony
1. Przedmiotem dzierżawy są wyznaczone powierzchnie podłóg w przestrzeni ogólnej i ściany
w pokojach pacjentów w budynkach Wydzierżawiającego z przeznaczeniem do zainstalowania,
uruchomienia i funkcjonowania systemu odbioru programów RTV w pokojach pacjentów
będącego własnością Dzierżawcy lub posiadanego przez niego na podstawie innego tytułu
prawnego przy Ul. Rzewuskiego 8 w kompleksie wojskowym nr 3333 w Busku-Zdroju.

Dokument nr: 3/PPN/2021

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert:
1) nastąpi w dniu 25.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Wydzierżawiającego:
2) relacja z otwarcia ofert dostępna będzie wyłącznie on-line za pośrednictwem kanału
elektronicznego;

Specyfikacja:
6. Ze szczegółowymi warunkami udziału w przetargu, należy zapoznać się na stronie internetowej
Wydzierżawiającego http://21wszur.tbu.pl/bip/przetargi.php.

Składanie ofert:
3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego - sekretariat 21 WSzU-
R SP ZOZ w Busku-Zdroju, Ul. F. Rzewuskiego 8,28-100 Busko-Zdrój, budynek AGAT, parter, pokój
nr 405 nie później niż dnia 25.06.2021 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Umowa dzierżawy zostanie zwarta po wyborze dzierżawcy w niniejszym postępowaniu i będzie
obowiązywała do dnia 31.01.2030 roku.

Wymagania:
3) Wydzierżawiający nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert zamieści
na stronie internetowej na której jest publikowane niniejsze postępowanie link do miejsca
na platformie umożliwiającej transmisję z sesji otwarcia ofert przez Internet.
5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii