Przetarg: Zakup , Montaż i naprawy domofonów w budynkach

Przedmiot:

Zakup , Montaż i naprawy domofonów w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-06-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Łęczycanka"
.M.Konopnickiej 11a
99-100 Łęczyca
powiat: łęczycki
tel. 24 721 94 30 ; fax. 24 721 94 47 lub 24 721 94 49
leczycanka@sm-leczycanka.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łęczyca
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 24 721 94 30 ;
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Łęczycanka" w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania :

NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,ŁĘCZYCANKA" W ŁĘCZYCY.

Szczegółowy zakres wg załącznika nr 1 - ,,Wykaz budynków SM ,,Łęczycanka", z podziałem na klatki schodowe w których należy wykonać (zamontować, uruchomić) instalacje domofonową i objąć ją naprawami pogwarancyjnymi"

Specyfikacja:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łęczycanka", 99 - 100 Łęczyca, Ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl).

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Łęczycanka", 99 - 100 Łęczyca, Ul. M. Konopnickiej 11a, (sekretariat) I piętro lub pocztą, w trale zamkniętej kopercie z napisem : ,,Zakup, montaż i naprawy domofonów".
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 30.06.2021 r., godz. 1500. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godz. dostarczenia do w/w pokoju.

Wymagania:
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod n/w telefonami:

Koordynator całości: Z-ca Prezesa Zarządu - telefon 24 721 94 32 lub sekretariat 24 721 94 30

a) sprawy techniczne instalacyjne - informatyk - telefon 24 721 94 30.

b) ) sprawy techniczne budowlane - inwestycje - tel. 607- 827-713

c) sprawy administracyjne, ogłoszenia, kontakty z lokatorami - administrator osiedla - tel. - 607-909-762

Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Kontakt:
Koordynator całości: Z-ca Prezesa Zarządu - telefon 24 721 94 32 lub sekretariat 24 721 94 30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii